Från 1 januari 2014 gäller ett nytt pensionsavtal för anställda inom kommun, landsting och i vissa fall kommunala bolag. Det nya avtalet, AKAP-KL, är premiebestämt och berör anställda födda 1986 eller senare.
Personer födda 1985 och tidigare fortsätter att omfattas av nuvarande KAP-KL avtalet.

Här finns även villkoret för avtalet som gällde före 2012.


Från 2012

Fondförsäkring

Före 2012

Traditionell försäkring och fondförsäkring