Följande räntor ändras för lån

 • Räntan på kontokrediter, konsumentkrediter för privatpersonerbolån i banken och bankkortskrediter höjs med 0,25 procentenheter från och med den 5 Oktober 2023.
 • Räntan på kontokrediter och lån för företag höjs med 0,25 procentenheter från och med den 5 oktober  2023.
 • Swedbanks räntor avseende Billån och Fritidslån till privatpersoner höjs med 0,25 procentenheter från och med den 1 Oktober 2023.

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning eller lån med bunden ränta, till exempel Swedbank Hypotek.

Följande räntor ändras för sparkonton

 • Privatkonto höjs med 0,05 procent
 • Ungdomskonto höjs med 0,05 procent
 • e-sparkonto höjs med 0,25 procent
 • Framtidskonto höjs med 0,25 procent
 • Placeringskonto Företag höjs med 0,25 procent
 • Premiumkonto höjs med 0,25 procent
 • Private Banking konto höjs med 0,25 procent
 • Skogskonto, Skogslikvidkonto och Skogsskadekonto höjs med 0,25 procent
 • Sparkapitalkonto höjs med 0,25 procent för belopp under 50 000 kr och med 0,25 procent för belopp från 50 000 kr
 • Investeringssparkonto höjs med 0,25 procent
 • Individuellt Pensionsparande IPS höjs med 0,25 procent
 • Specialkonto Privat höjs med 0,25 procent
 • Specialkonto Företag höjs med 0,25 procent

Ränteändringen gäller från och med 5 oktober 2023. Ränteändringen gäller ej konton med penningmarknadsrelaterad ränta. 

För fullständiga räntor se Aktuella räntor privat och Aktuella räntor företag.