Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vi justerar våra räntor

Med anledning av justerade marknadsräntor ändrar vi våra räntor.

Följande räntor ändras för lån 

 • Räntan på kontokrediter, konsumentkrediter för privatpersoner, bolån i banken och bankkortskrediter sänks med 0,25 procentenheter från och med den 20 maj 2024
 • Räntan på kontokrediter och lån för företag sänks med 0,25 procentenheter från och med den 20 maj 2024
 • Swedbanks räntor avseende Billån och Fritidslån till privatpersoner sänks med 0,25 procentenheter från och med den 1 juni 2024

Ränteändringen gäller inte basränterelaterad utlåning eller lån med bunden ränta, till exempel i Swedbank Hypotek.

Följande räntor ändras för sparkonton den 20 maj 2024

 • e-sparkonto sänks med 0,20 procentenheter
 • Framtidskonto sänks med 0,20 procentenheter
 • Placeringskonto företag sänks med 0,20 procentenheter
 • Premiumkonto sänks med 0,20 procentenheter
 • Private Banking konto sänks med 0,20 procentenheter
 • Skogskonto, Skogslikvidkonto och Skogsskadekonto sänks med 0,20 procentenheter
 • Sparkapitalkonto sänks med 0,20 procentenheter för belopp under 50 000 kr och och med 0,20 procentenheter för belopp från 50 000 kr
 • Specialkonto Privat sänks med 0,20 procentenheter
 • Specialkonto Företag sänks med 0,20 procentenheter

Ränteändringen gäller inte konton med penningmarknadsrelaterad ränta.

Fullständiga inlåningsräntor

Aktuella räntor privat

Aktuella räntor företag