Jag bevakar svensk ekonomi med särskilt fokus på hushållen och fastighetsmarknaden. Därtill håller jag koll på frågor kopplade till finansiell stabilitet och makrotillsyn. Jag är också spindeln i nätet och den som planerar och ser till att allt flyter på när det gäller vår konjunkturrapport Swedbank Economic Outlook.

Det som gör mitt jobb så roligt är kombinationen av att analysera ekonomin och sedan att träffa bankens kunder eller andra delar av banken för att dela med mig av mina kunskaper och diskutera olika frågor.

Jag började på Swedbank Makroanalys i februari 2018. Innan dess jobbade jag på Finansinspektionen med banktillsyn, makrotillsyn och policyfrågor. Jag har också arbetat på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet där jag analyserade hushållens ekonomi, bostadsmarknaden och de baltiska låntagarna. Innan dess var jag på SCB och jobbade också med makroprognoser på Finansdepartementet. Jag har en magisterexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet.

Maria