Jag är chefekonom och global chef för Swedbank makroanalys. Swedbank makroanalys ansvarar för all global, regional och nationell makroanalys på Swedbank.

Jag började på Swedbank Makroanalys 2020 och kommer senast från Riksgälden där jag var chefekonom och avdelningschef för ekonomisk analys. Den sista tiden var jag även ansvarig chef över avdelningen för skuldförvaltning på Riksgälden.Innan dess var jag global upplåningschef på Nordea och avdelningschef för finansiell stabilitet på Sveriges Riksbank.

Jag har bred erfarenhet från makroekonomiska och finansiella frågeställningar och har även deltagit och arbetat i internationella organisationer så som IMF, ECB och Bank for International Settlements.

Mattias