Jag är en disputerad nationalekonom från Lunds universitet med en bred erfarenhet av makroekonomi. På Swedbank arbetar jag framför allt med prognoser av dansk och svensk ekonomi och fördjupande makroekonomiska analyser.

Jag började på Swedbank 2019. Innan dess har jag arbetat på Finansdepartementet och Riksbanken med makroprognoser samt på Sydsvenska Handelskammaren med analyser av regional produktivitet och tillväxt. Jag har skrivit boken ”Produktivitetens nya geografi” som handlar om skillnader i produktivitet mellan svenska län och arbetsmarknadsregioner

Pernilla