Som arbetsgivare ska du skicka en avstämning efter den tredje stödmånade. Det innebär att om du har fått stöd från april ska du göra avstämningen i juli. Du har då fyra veckor på dig, från den 1 juli till den 28 juli 2020.


I avstämningen ska du ta upp hur det faktiska utfallet för korttidsarbetet blev under perioden. Då har du även möjlighet att justera om den arbetade tiden för företagets anställda blev annorlunda mot det du sökte för. Utfallet kan bli att du kan ansöka om ytterligare stöd eller att du blir återbetalningsskyldig om det utbetalats för mycket. Om du fått för mycket utbetalat kommer det att räknas av i en kommande ansökan om mer stöd.

Du får ett påminnelsemejl från Tillväxtverket med en länk till tjänsten där du gör avstämningen och söker eventuellt ytterligare stöd.


En försent inlämnad avstämning kan resultera i att du som arbetsgivare blir återbetalningsskyldig.

Läs mer om avstämning av korttidsarbete hos Tillväxtverket

Avstämning korttidsarbete

 

Mer information och räkna på hur korttidsarbete kan påverka din verksamhet

Om korttidsarbete och beräkningsverktyg