Syftet med stödet är att underlätta för idrottsverksamheter som påverkats kraftigt av att evenemang och aktiviteter har fått ställas in på grund av coronapandemin. Särksild viktigt är hälsoperspektivet för barn och unga.

Förslaget ska godkännsas i riksdagen. Hur och när stödet ska fördelas kommer regeringen ha en dialog med Riksidrottsförbundet om.

Mer information

Regeringen går vidare med miljardstöd till idrotten (regeringen.se)