Det föreslagna stödet riktar sig till enskilda näringsidkare som haft en omsättning på minst 200 000 kronor under 2019. Dessa ska kunna få ersättning med 75 procent av omsättningstappet. Stödet är uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020.

Föreslagna villkor för att stöd ska beviljas är att nettoomsättningen för

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019

Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det ska nu skickas på remiss.

Ambitionen är att det ska gå att börja söka stödet under hösten.

Regeringens pressmeddelande om stödet (regeringen.se)

Läs mer och räkna på stödet