Tillsammans med lokala parter har du som arbetsgivare möjlighet att bestämma på vilket sätt de anställda ska erbjudas kompetensutveckling. Det kan till exempel vara genom interna och externa kurser, lära av kollegor eller att kompetensvalidera. Stödet påverkas inte av att dina anställda deltar i olika kompetensutvecklande aktiviteter under tid då de är arbetsbefriade.

Exempel på kompetensutveckling (tillvaxtverket.se)