Som stöd för företagare med serveringsställen har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter om vilka åtgärder man bör göra:

Föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Informationsmaterial från Visita (visita.se)

Den nya lagen "Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen" ger också kommunerna ansvaret att kontrollera att lagen följs. Lagen innebär även att kommunerna får möjlighet att stänga verksamheter om den inte följs.

Läs mer om den nya lagen hos Folkhälsomyndigheten

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen