Starta eget-bidraget förlängs den 1 maj från 6 månader till 12 månader.  Beslut om den 1 maj i år. Nya beslut gäller i 12 månader och redan pågående kan förlängas i ytterligare 6 månader.

Förlängningen är tillfällig och gäller till och med den 31 december 2020. Från den 1 januari 2021 är maxtiden för starta-eget-bidraget åter 6 månader.

Så här söker du starta-eget-bidrag