Stödet är ett så kallat stillaliggandestöd och går att söka för perioden 16 juni–15 september 2020. Själva ansökan stänger den 31 augusti 2020. 

 

Villkor för stödet

Nedan punkter ger en översiktlig bild av villkoren för stöden. En mer detaljerad beskrivning finns på jordbruksverket.se

  • Du måste upphöra med fiskeverksamhet om du söker stöd.
  • Du ska vara licensinnehavare och uppfylla aktivitetskrav.
  • Vid fiske till havs ska demersala fiskemöjligheter finnas kvar vid årets slut.
  • Särskilt villkor för inlandsfiskare – det är inte tillåtet att fiska i havet under 3 månader eller att avyttra fartyget.
  • Du får inte ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten.
  • Företaget får inte vara i likvidation eller försatt i konkurs.
  • Du får inte bryta mot regler inom den gemensamma fiskeripolitiken.
  • Du får inte överföra ditt fartyg utanför EU under 5 år.

 

Läs mer och sök stödet för yrkesfiskare (jordbruksverket.se)