Under det senaste året har nästan varannan svensk ställt om sitt köpbeteende till att i större utsträckning välja varor och tjänster som producerats på ett hållbart sätt. Nästan fyra av tio (38 procent) uppger att de har för avsikt att göra ännu fler hållbara val.

- Att människors konsumtionsbeteende ändrats så snabbt är en stark signal. Det finns helt uppenbart en växande marknad för företag som utvecklar sin verksamhet i en hållbar riktning. Tar man å andra sidan inte hänsyn till hållbarhet alls, riskerar man att hamna efter när marknaden och efterfrågan förändras, säger Swedbank och sparbankernas företagarekonom Johan Kreicbergs.

Mer information

Läs hela pressmeddelandet och mer om företagande:

Nära varannan svensk har ställt om till mer hållbar konsumtion - pressmeddelande

Företagande - samlingssida på swedbank.se

 

*Undersökningen genomfördes 7-10 januari 2019, 1 129 respondenter deltog.