Orderingången svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI totalt följt av företagens lager. Delindex för sysselsättning stod emot och hade det största positiva bidraget till totalindexet följt av leverantörernas leveranstider och produktion.

Företagens produktionsplaner är mindre optimistiska och indexet sjönk för andra månaden i rad till 61,4 från 63,1 i januari. Det innebär ändå att en majoritet av företagen räknar med att öka produktionen under det närmaste halvåret.

Indexet för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk med 3,5 indexenheter i januari till 48,3, vilket motsvarar en nedgång med 25 indexenheter jämfört med för ett år sedan. Utfallet signalerar om ett betydligt lägre pristryck från producentledet vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentledet, säger Jörgen Kennemar.

Mer information

Läs hela rapporten och mer om företagande:

Inköpschefsindex för januari 2019

Företagande (samlingssida på swedbank.se)