Samtliga delindex gav ett positivt bidrag till PMI-total i december men befinner sig alltjämt utanför tillväxtzonen, vilket visar på en fortsatt svag aktivitetsnivå i svensk industri påpekar Jörgen Kennemar. Delindex för produktion och orderingång bidrog sammantaget med 0,9 indexenheter till uppgången i PMI-total medan delindex för sysselsättning, leverantörernas leveranstider och lager bidrog med 0,5 indexenheter.

Index för industriföretagens produktionsplaner steg i december för andra månaden i rad till 55,0. Det är en positiv konjunktursignal även om riskerna på nedsidan är fortsatt stora, säger Jörgen Kennemar.

Det svaga pristrycket i industrin består även om index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser ökade till 45,9 i december från 41,7 i november. Det var fjärde månaden i rad som indexet var under 50-strecket, dvs. en övervikt av företag uppger sjunkande priser.

PMI Industri December 2019 (pdf)

Företagande ,samlingssida