Xarunta Adeega Macamiisha - Qaybta gaarka ah

+46 771 22 11 22
Way furantahay 24 saac maliniti*waxaad sameyn karta dhawr xlawilaad oo kala duwan adiga oo adeegsanaayo qaybta iska u adeego, ama waxaad cawinaad ayaad ka heli karta lataliya adiga oo adeegsanaayo qaybta adeega shaqsiga.

Xarunta adeega macamiisha-Qaybta shirkadaha

+46 771 33 44 33
Waan ka jawaabi karna su'aalahaada guud. Hadii aad ku xirtid lamabar sir ah adeega shaqsiga, waxaan iyadana kugu cawinayna talo iyo qaab aad lacagta uguxawishid shirkadaada. Qaybta iska u adeego way furuantahay maalinti 24 saac waaxdna awoodda inaad halkaasi howla kala duwan ka sameysatid. adeega shaqsiyaada waxay maalin waliba furanyihiin inta u dhaxeysa 7 subaxnimo illa iyo 11 habeenimo.*

Tageerada digitaalka ah

+46 771 97 75 12
Markaad ubaahantahay caawinaad farsamo ama taageero oo ku aadan sida loo isticmaalo Internetka, aalada ama adeegyadeena kale ee dhijitaalka ah, fadlan wac qaybtayada Taageerada. Waxay furantahay 24 saacadood maalintii *, waxaana lagu heli karaa af iswiidhish iyo af Ingiriis.

Kansal kaarka

+46 8 411 10 11
Waa uu furunyahay maalinti 24 saac.