Adiga oo isticmaalaya kaadhka daynta, dhamaan iibkaaga bishii waxaa la iskugu keeni doonaa hal qaab sheeg waxaanad go’aansan kartaa inaad lacagta oo dhamaystiran mar kaliya bixiso ama inaad qayb qaybiso. Hadii aad ku bixinayso kaadhka kaydka lacagtu marka hore kuusii jirto, lacagta waxaa toos looga saari doonaa akownkaaga markaad alaabta iibsato.

Kaadhadhkaayaga waxaa kamid ah dhawr Caymis iyo adeegyo kale kuwaas oo faa’ido kuu leh, oo aan kaliya Sweden ahayn laakin xataa dibada.