Skip to content

Caymiska

Aidga iyo wayaabaha aad leedahayba waxaad caymiskayaga ka heleysaan ilaalo wanaagsan. Hadii aad rabtid in aad wax dheraad ah ka ogaatid caymiskayaga, fadlan la xiriir faraca xafiiskayaga.

Caymiska qoyska

Sababta loogu qadaayo qoyska caymis dhammaystiran waa in aad ilaaliso gurigaaga iyo hantidaada. Caymis dhammaystiran ee qoyska sidoo kale waxaa ku jira masuuliyada caymiska, ilaalinta sharciyeed, ilaalintaweerarka iyo waxyeelo gaysashada iy caymiska safarka

Waxaanu bixinaa caymiska qoyska o wata daboolid kharash oo dhammaystiran iyaddoo lahayn ku daritaan badan oo wadata sheegashooyin debecsan oo fudud ee habka dehinta. Malahan lacag dheeri ah oo aad bixinaysid haddii aad dooratid inaad ku bixisid bil ahaan.

Caymisyada kale

Waxaa kale oo aan leenahay tusaale. Livförsäkring (Caymiska Noolasha), Sjukförsäkring (Caymiska Cafimaadka) iyo Barnförsäkring (Caymiska Carruurta).

Smiling woman holding coffee cup with older man.

Hadii aad naga qaadatid caymiska guriga iyo gaariga, waxaad helaysaa qiima dhimid ah illaa iyo boqolkiba 20 ee dhamaan daboolida kharashka caymiskaaga. Qiima dhimistaa ma ahan mid waqti ku xadidan waxayna bilabanaysa marka aad saxiixdid heshiis sanadla ah.

Nala soo xiriir

Haddii uu dhaco shil la xiriiro caymiska

Fadlan soo wac:
+46(0)771-23 33 33

Maclumaad dheraad ah oo la xiriiro waxyaabaha aan bixinno

Fadlan la xiriir telefoonkeena bangiga
+ 46 (0)771-22 11 22
ama booqo xafiiskeena faraca maxaliga ah.