Akoontyada kaydka

Kaydka kujira akoontiga kaydka waxaa uu kusiinayaa kayd sugan oo helitankiisa ay weyntahay. Tusaale ahaan, waxaad ogaanaysaa lacagta kuugu juri karta sanadkii. Fasträntekonto, e-sparkonto iyo Sparkapitalkonto ayaa ah tusaalaha Akoontiga kaydk.

Sanduuq

Sanduuq waa ururka saamiyada iyo daynta iyo/ama saamiyada aad la leedahay dhamaan kuwa kale ee ku kaydsaday sanduuqaan. Maalgashiga sanaadiiqda waxay haboontahay haddii aad doonaysid fursado leh faiido ka sareysa akoontiga kaydka ama amaahdaa ayaa bixiya oo diyaar u ah inay qataan halis yara sareysa.