Skip to content

Daynsiga Guryaha

Hadidi aad iibsanaysid guri cusub, qayb siyaada ah dhisaysid, ama aad dabaq iibsanaysid waxaan ku siin karnaa amaahda aad doonaysid. Nala hadal, waxaan kugu caawinaynaa in aad heshid xal sax ah.

Family unpacking moving boxes