Daynsiga Guryaha

Hadidi aad iibsanaysid guri cusub, qayb siyaada ah dhisaysid, ama aad dabaq iibsanaysid waxaan ku siin karnaa amaahda aad doonaysid. Nala hadal, waxaan kugu caawinaynaa in aad heshid xal sax ah.

Family unpacking moving boxes

u amaaho gurigaaga

Waxaa muhiim ah inaad ku niyad samaato kharashka guryayntaada. Daynta guriga lagu qaataa waa go’aan mudo dheer waxaana lagaaga baahan yahay inaad ribo bixiso si aad u gudo iyo sidoo kale kharashka haysiga. Tani waa sababta waajibinaysa inaad xisaabiso kharashka guryayntaada.

Guri iibsashada

Waxaad halkaan ka helaysa maclumaad muhiim ah oo kugu caawini karo sida aad u dhamystiri lahayd iibsashada guriga.