Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

2019-04-05 08:05

Kommentar från valberedningen

Lars Idermark har idag informerat valberedningens ordförande att han med omedelbar verkan lämnar styrelsen i Swedbank.

Valberedningen kommer att intensifiera sitt arbete med att förstärka styrelsen, inklusive ny ordförande, i samband med en extra bolagsstämma.

För ytterligare frågor kontakta:

Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn +46 070 557 51 29

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2019, kl.[08:05].