Hoppa till textinnehållet

2020-01-20 08:30

Var tredje vet inte hur de ska ta ut tjänstepensionen – så här kan du tänka

Var tredje över 55 år vet inte hur de ska ta ut sin tjänstepension. Bland de som har bestämt sig är det många som tar ut hela sin tjänstepension under några få år i stället för resten av livet. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. [1]  Att ta ut hela tjänstepensionen under några få år kan få stora konsekvenser för den privata ekonomin.

Knappt 60 procent av de över 55 år vet på ett ungefär hur mycket de kommer få i sammanlagd pension, men 25 procent gör det inte och ytterligare 17 procent är tveksamma.

-  Det är viktigt att man i god tid sätter sig in i hur hög pension man kommer få. Då kan man även börja anpassa sina utgifter så budgeten går ihop den dag man går i pension, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

På minpension.se kan man logga in och se hela sin pension. Två av tre över 55 år gör det en gång per år eller har gjort någon gång de senaste två åren.

Olika regler för allmän pension och tjänstepension
Förutom att bestämma vid vilken ålder man ska gå i pension behöver man också sätta sig in i hur pensionen påverkas beroende på hur man tar ut den. Den allmänna pensionen kan tas ut till 100, 75, 50 eller 25 procent. Man kan även pausa sitt uttag, om man inte vill ta ut av sin allmänna pension under en period, för att sedan fortsätta ta ut igen.

När det gäller tjänstepensionen behöver man ta ställning till om man vill ta ut den under ett begränsat antal år eller om man vill ta ut den under hela livet (livsvarigt uttag). Många tjänstepensioner har femårigt uttag som förval. Vilket val man gör får stor effekt på inkomsten. Och det val man gör kan man inte ändra i efterhand.

- En av tre över 55 år vet inte hur de ska ta sin tjänstepension, det är inte konstigt, för det är inte helt lätt att förstå. Men väljer man att ta ut sin tjänstepension under till exempel fem år blir pensionen förhållandevis hög de fem åren för att sedan sjunka avsevärt. Med ett livsvarigt uttag blir pensionen lägre men på samma nivå under alla pensionsåren, säger Madelén Falkenhäll.

Pensionen kan minska med 10 000 kronor från en månad till en annan
Ju närmre pensionsåldern man kommer desto mer insatt blir man sannolikt och andelen som inte vet hur de ska ta ut sin tjänstepension sjunker. Åren före pension uppger 33 procent att de planerar att ta ut delar av sina tjänstepensioner livsvarigt och delar av dem under några begränsade år. Nästan lika många, 31 procent, planerar att ta ut allt under några begränsade år.

- För en kock sjunker pensionen med 10 000 kronor från en månad till en annan om man tar ut hela sin tjänstepension under fem år. För en gymnasielärare sjunker den med 15 000 kronor. Var och en gör sitt eget val, men vill man känna en trygghet i sin ekonomi kan det vara klokt att ta livsvarigt uttag. Får man tjänstepension från flera håll kan man välja olika, säger Madelén Falkenhäll.

Så här kan du tänka när det är dags att ta ut pensionen – tips från Swedbank
• Gå in på minpension.se och gör din pensionsprognos. Där kan du även se hur pensionen påverkas utifrån om du tar ut din tjänstepension under några år eller livsvarigt.
• Hör av dig i god tid till Pensionsmyndigheten för din allmänna pension och till de som förvaltar din tjänstepension för uttag av den.
• Tar du ut tjänstepension under några begränsade år blir pensionen högre, men sjunker sedan från en dag till en annan.
• Vill du veta hur hög pension du kommer ha resten av livet är livsvarigt uttag av tjänstepension att föredra. Men då blir månadsbeloppet lägre jämfört med om du tar ut under några få år.
• Får du tjänstepension från flera olika håll kan du ta någon under tidsbegränsad tid och någon eller några livsvarigt.
• När väl utbetalningen av din tjänstepension har börjat kan du inte ändra.
• Se över om du har eller vill ha efterlevandeskydd på din tjänstepension. Tänk då på att pensionen blir lägre.


Så här funkar det - pensionssystemet

Den dag du går i pension får du pension från flera håll. Det är dels allmän pension (inkomstpension och premiepension), dels tjänstepension som de flesta har, samt ett eventuellt privat sparande till pension.

Hur hög din pension blir beror på din totala livsinkomst, och livsinkomsten beror i sin tur på inkomst och antal år i arbete. Högre inkomst och fler år i arbete ger alltså en högre pension. Varje år som du av olika anledningar inte arbetar [2] påverkar pensionen negativt. Detsamma gäller för längre perioder av deltidsarbete, då blir avsättningen lägre och så också den slutliga pensionen.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka, detsamma gäller för de flesta tjänstepensionsavsättningar. Du kan själv välja hur den ska placeras. Premiepension, tjänstepension och ett eget sparande till pension är långsiktigt sparande. Sparar du långsiktigt behöver du inte vara alltför rädd för att spara i fonder med lite högre risk, då ökar sannolikheten att pengarna växer lite mer. När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att minska risken i dina placeringar.

Kontakt:                                                     
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62               www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16       www.swedbank.se/privatekonomi

                                                                                            www.swedbank.se/framtid

 

[1] Undersökningen genomfördes i november 2019 och 1 500 personer mellan 55 och 65 år deltog i undersökningen.
[2]   Inkomster från föräldrapenning, studier, a-kassa, sjuk- eller aktivitetsersättning är pensionsgrundande. Men då de är lägre än individens lön blir också pensionsavsättningen lägre än vid arbete.