Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Swedbank
Swedbanks huvudkontor i skymning

Swedbank Economic Outlook

Bankens konjunkturrapport, som utkommer två gånger per år med två uppdateringar däremellan, presenterar de senaste prognoserna för Sverige, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna.

I en rad fördjupningar analyseras även aktuella frågeställningar som har bäring på svensk och internationell konjunkturutveckling. Rapporten riktar sig till dig som vill få en snabb överblick över prognostiserad valuta- och ränteutveckling och länders ekonomiska aktivitet.

God ekonomisk återhämtning trots en osäker omvärld

2017 04 06
Global tillväxt ökar och sviterna av finanskrisen klingar av. År 2018 kommer Europeiska centralbanken och Riksbanken följa i Federal Reserves fotspår och långsamt börja höja styrräntorna. De politiska riskerna finns dock kvar med viktiga val i Europa och osäkerhet kring USAs politik. Det ser ljust ut för svensk tillväxt trots en osäker omvärld.

Ljusglimtar trots politiska orosmoln

2017 01 19
Tillväxten i Europa och USA visar motståndskraft och sviterna efter finanskrisen börjar släppa greppet. Under 2017 kommer dock effekterna av brexitomröstningen och Trumps valseger att börja materialiseras, och med viktiga val i Europa är de politiska riskerna stora. Flera ekonomier i Europa, inte minst Sverige, genomgår stora demografiska förändringar med en åldrande befolkning. Sverige sticker ut med en god demografisk utveckling men sidoeffekterna av en rekordsnabb befolkningsökning är en alarmerande bostadsbrist och stora reformbehov på arbetsmarknaden.

Svensk ekonomi testas i en osäker omvärld

2016 11 17
I en värld med låg tillväxt, låga räntor och växande populistiska strömningar är Donald Trumps valseger en gamechanger. Trump har kampanjat på en agenda som kombinerar skattelättnader och satsningar på infrastruktur med handelshinder. Populism och risken för protektionism ändrar förutsättningarna för global tillväxt. Svensk ekonomi har goda förutsättningar för att hantera den globala osäkerheten men har samtidigt ett antal inhemska utmaningar att ta tag i.

Populism – ett hot mot den globala återhämtningen

2016 08 29
Svag tillväxt, låga räntor och populistiska strömningar är tre teman som dominerar prognosen för världsekonomin. I USA mognar konjunkturen och vi räknar med en tillväxt i nivå med långsiktig trendtillväxt, medan euroområdet fortfarande återhämtar sig från skuldkrisen. På tillväxtmarknaderna går utvecklingen isär. Vi ser en fortsatt avmattning i Kina, något bättre utsikter i Indien och en antydan till att tillväxten vänder uppåt i Ryssland och Brasilien.

Svensk ekonomi har goda förutsättningar för en fortsatt god tillväxt. Den underliggande utvecklingen visar dock på en ökad tudelning. För att upprätthålla en hög tillväxt i Sverige behöver bostadsbristen åtgärdas och integrationen på arbetsmarknaden förbättras.

Hög tillväxt på lånad tid

2016 04 14
En återhämtning i den globala ekonomin förväntas efter den oväntat kraftiga avmattningen under de senaste kvartalen. Den ökade tillväxten stöds av expansiva centralbanker som långsamt kommer att växla ned när inflationstrycket ökar. Riskerna är emellertid betydande, inte minst de politiska.

Brexit och Grexit kommer sannolikt att öka osäkerheten och i sommar ska de amerikanska presidentkandidaterna väljas. Den största källan till oro är fortsatt den kinesiska konjunkturen och osäkerheten till landets förmåga att hantera omställningen av den kinesiska tillväxtmodellen. Om Kina misslyckas här får det betydande globala återverkningar.

Global oro och akut behov av reformer i Sverige

2016 01 26
Svensk ekonomi är på ytan stark. Tillväxten är hög, driven av en stark arbetsmarknad, hög privat och offentlig konsumtion och ett uppsving i industriproduktionen. Kombinationen av en ultralätt penningpolitik och expansiv finanspolitik förstärker varandra men kan ha allvarliga sidoeffekter. Om inte omfattande reformer genomförs riskerar tillväxten kraftigt bromsa in 2018. Osäkerheten i omvärlden växer då Kinas marknader försvagats. Oljepriset har dykt och amerikansk ekonomi ger blandade signaler.

Jordklot

Vad händer i världen?

Nu finns även en kortversion av Swedbank Economic Outlook.

Kamera

Swedbank Economic Outlook

Se presentationen av den nya konjunkturrapporten.

Stäng Skriv ut