East Capital Eastern Europe A1 SEK har delats upp och en ny fond, East Capital Eastern Europe A1Q SEK, har skapats. Den nya fonden innehåller enbart ryska tillgångar och fortsätter att vara stängd för handel. East Capital Eastern Europe A1 SEK, har åter öppnats för handel i samband med uppdelningen den 27:e september 2023.