First State gör en ändring i sin placeringsinriktning som gör det möjligt för fonden Stewart Investors Asia Pacific Fund att även investera i Japan. I samband med ändringen byter fonden namn till Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund.

First State genomför också en ändring i sin investeringspolicy och inkluderar hållbarhet för fonden Stewart Investors Worldwide Select Fund. I samband med ändringen byter fonden namn till Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund.

Förändringarna genomförs den 22 maj 2020.