Vad styr priset på en aktie?

Aktiekursen bestäms av flera faktorer, till exempel företagets förväntade och faktiska vinstutveckling, investerarnas avkastningskrav, det politiska läget och den internationella marknaden. En stor del av aktiemarknadens utveckling styrs av människors förväntningar. Generellt kan man säga att om många tror att ett företag kommer att bli lönsamt ökar efterfrågan på dess aktier och kursen stiger – och kursen går ner när bolaget vinstutsikter försämras.