Hoppa till textinnehållet

Swedbank i Almedalen 2019

Almedalen

Som banken för de många människorna och företagen har vi, tillsammans med andra som delar våra värderingar, fått människor, företag och samhällen att växa i snart 200 år. Vi är på plats i Almedalen för att lyfta frågor som påverkar våra kunders liv och för att lyssna, prata och påverka.

I år är vårt fokus något som varit en förutsättning för oss genom alla år – nämligen långsiktig hållbarhet och innovation. Men vi pratar också om hur stor skillnad ökad kunskap hos unga om privatekonomi, sparande och företagande faktiskt gör. Och om klimatomställningen och dess möjligheter och utmaningar, hållbar stadsbyggnad samt lokal och regional tillväxt.

Vi är övertygade om att framtiden är ljus.

Välkomna till Swedbank-huset på Volters gränd 8, Visby!

Måndag 1 juli

Måndag 08.30–11.00

Frukost och seminarier i samarbete med AI Innovation of Sweden, tema: A resilient Sweden in the era of AI - Global perspective.

Måndag 11.00–12.00

Så förändrar ökad kunskap om privatekonomi, sparande & företagande ungas framtid.

Att kunskap är makt är en gammal sanning som är mer aktuell än någonsin. Välkommen till ett inspirerande seminarium om hur man konkret kan göra skillnad genom att öka kunskapsnivån hos unga om ekonomi, sparande och företagande. Vilket ansvar har skolan, näringslivet och civilsamhället?

 • Helén Ängmo, Generaldirektör , Skolinspektionen
 • Carola Lemne, Ordförande, Ung Företagsamhet
 • Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
 • Tove Zander, Segment manager Retail Young, Swedbank
 • Henrik Szabo, Generalsekreterare, Läxhjälpen
 • Wilma Tofftén, grundare, På riktigt UF
 • Abdelkerim Moussa, grundare, Gawa UF
 • Moderator: Josefine Uppling, chef, samhällsrelationer, Swedbank

Måndag 13.30–14.30

Så förhindrar vi att klimatutmaningen utlöser nästa finanskris.

Till 2050 vill EU minska utsläppen med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer som en del av industriländernas insatser. Det finns en övertygelse om att EU, i takt med att det blir mer energieffektivt och koldioxidsnålt, kommer att stärka sin ekonomi, att jobb kommer att skapas och konkurrenskraften öka. Men hur ska omställningen gå till? Och hur säkerställer vi att den sker på ett långsiktigt hållbart sätt som inte äventyrar den ekonomiska stabiliteten och tillväxten?

 • Dr Ben Caldecott, Director, Sustainable Finance Programme, Oxford University
 • Catherine L. Mann, global chefsekonom, Citi
 • Anna Breman, PhD, chefsekonom och Head of Global Macro Research, Swedbank
 • David Cairns, Storbritanniens ambassadör i Sverige
 • Liza Jonson, vd, Swedbank Robur
 • Magnus Billing, vd, Alecta
 • Martin Guri, Head of Nordic Strategy, Kepler Chevreaux
 • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef, EU-kommissionens representation i Sverige
 • Moderator: Aurore Belfrage, entreprenör, tidigare investerare, EQT Ventures

Måndag 16.30–17.00

Möjligheterna med framtidens betalsätt.

Ledande aktörer från betalbranschen ger sin syn på hur framtiden ser ut – vad kan vi vänta oss i närtid och på lite längre sikt, och vad ger det oss för möjligheter?

 • Raymond Klavestad, vd, PayEx
 • Anna-Lena Wretman, vd, Swish
 • Malin Wemnell, administrativ chef, Finansiell ID-teknik/BankID
 • Moderator: Eva Trouin, privatmarknadschef, Svensk bankverksamhet, Swedbank

Tisdag 2 juli

Tisdag 08.30-11.00

Frukost och seminarier i samarbete med AI Innovation of Sweden, tema: A resilient Sweden in the era of AI - Industry focus.

Tisdag 11.00-12.15

Social Impact Financing – från teori till verklighet.

Social Impact Bonds (SIB)/utfallskontrakt skapar samhällsnytta och värde för investerare och är därmed en attraktiv finansieringsmodell. I ett framåtriktat seminarium tittar vi närmare på en investeringsmodell för framtiden.

Samarrangemang: Swedbank och Fryshuset

 • Jenny Carenco, vd, Prosper
 • Lars-Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef, Skandia
 • Charlotte Broberg, Regionråd, SLL
 • Cecilia Fredholm, kommunikations- och hållbarhetschef, Stena Fastigheter
 • Eva Axelsson, hållbarhetsanalyschef, Swedbank Robur
 • Hugo Mörse, chef, Leksell Social Ventures
 • Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest
 • Moderator: Johan Oljeqvist, vd, Fryshuset

Tisdag 12.15-13.15

Vad innebär hållbar stadsbyggnad i praktiken?

Vilken typ av samarbete behövs mellan kommuner och näringsliv för att bygga hållbara städer, vilka är de nödvändiga förutsättningarna och goda exemplen? Vi får också en inblick i hur grön mikromobilitet bidrar till hållbar stadsutveckling genom att minska klimatpåverkan i våra städer, och hur co-living-trenden tar fart i Sverige.

 • Anders Teljebäck, Kommunstyrelsens ordförande, Västerås
 • Niklas Nordström, Kommunstyrelsens ordförande, Luleå
 • Lena Boberg, vd, Ica Fastigheter
 • Johan Engström, vd, Fastighetsbyrån
 • Katarina Liljestam Beyer, grundare och operativ chef, Colive
 • Rickard Bröms, grundare och vd, Vässla
 • Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
 • Moderator: Josefine Uppling, chef, samhällsrelationer, Swedbank

Tisdag 13.30-14.30

Därför har norra Sverige Europas bästa livsvillkor.

I Norra Sverige finns den bästa livsmiljön i Europa enligt EUs Social Progress Index. På plats 1 av 270 regioner i EU hittar vi Övre Norrland med speciellt utmärkande kvaliteter i form av tillgång till avancerad utbildning, god hälsa, tolerans i samhället och bra miljö. Välkommen att dela erfarenheter och kunskap och diskutera hur social hållbarhet visar vägen för hållbar tillväxt.

Samarrangemang: Swedbank och kommunerna Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund.

 • Elin Olsson, statssekreterare hos Per Bolund med ansvar för stadsmiljö och stadsutveckling
 • Cathrine Norberg, Pro-rektor, Luleå Tekniska Universitet
 • Albert Edman, utvecklingsstrateg, Umeå Kommun
 • Magnus Ydmark, samhällsbyggnadsdirektör, Sundsvalls kommun
 • Therese Kreisel, planarkitekt, Skellefteå kommun
 • Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun
 • Magnus Lindgren, etableringschef, Östersunds kommun
 • Anna-Britta Åkerlind (C), kommunalråd, Ö-viks kommun
 • Elizabet Jönsson, chef för försäljning och service, Svensk bankverksamhet, Swedbank
 • Moderator: Josefine Uppling, chef, samhällsrelationer, Swedbank

Tisdag 16.00-17.00

Företagen i omvandling – från brunt till grönt.

Omställningen till en hållbar global ekonomi kräver fler investeringar med miljömässiga fördelar. Hur kan näringslivet stötta omvandlingen och vilka hållbara finansiella lösningar finns idag att tillgå utifrån företagens och investerarnas perspektiv?

 • Kristina Alnes, senior rådgivare, Center for International Climate Research
 • Erik Andersson, investeringschef, Swedbank Robur
 • Magnus Billing, vd, Alecta
 • Martin Kihlberg, jurist och hållbarhetschef, Landshypotek
 • Moderator: Katya Nolvall, senior specialist, hållbara obligationer, Swedbank

Onsdag 3 juli

Onsdag 08.30-12.00

Frukost och seminarier i samarbete med AI Innovation of Sweden, tema: A resilient Sweden in the era of AI - A resilient Sweden in the future.

Onsdag 12.00-13.00

Swedbanks Sparekonom-battle.

Swedbank bjuder in spar- och privatekonomer från bankerna för att battla kring heta frågor som påverkar privatekonomin. Vi varvar plånboksnära frågor och frågor av politisk karaktär som rör plånboken.

 • Arturo Arques, privatekonom, Swedbank och sparbankerna
 • Frida Bratt, sparekonom, Nordnet
 • Emma Persson, privatekonom, Länsförsäkringar
 • Joakim Bornold, sparekonom, Söderberg & Partners
 • Maria Landeborn, sparekonom, Danske Bank
 • Johanna Kull, sparekonom, Avanza
 • Moderator: Eva Trouin, privatmarknadschef, Svensk bankverksamhet, Swedbank

Onsdag 15.00-16.00

Riksbankens räntebesked i perspektiv – så påverkas svenska hushåll och företag, så påverkas Sverige i världen.

Riksbanken presenterar det penningpolitiska beslutet som kommer samma morgon och ger sin syn på det ekonomiska läget. Efterföljande panelsamtal med tunga ekonomer och experter om hur beskedet ska förstås och vilken påverkan det får på inhemska hushåll, företag samt export och tillväxt.

 • Martin Flodén, vice Riksbankchef, Riksbanken
 • Anna Breman, PhD, chefsekonom och Head of Global Macro Research, Swedbank
 • Annika Winsth, chefsekonom, Nordea
 • Kerstin Hallsten, PhD, chefsekonom för Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna
 • Alexandra Stråberg, chefsekonom, Länsförsäkringar
 • Ola Wong, redaktör för nättidskriften Kvartal samt Kinakännare
 • Fredrik Erixon, chef, European Centre for Political Economy (ECIPE)
 • Lauri Rosendahl, vd, Nasdaq Stockholm
 • Moderator: Anna Wieslander, chef, norra Europa, Atlantic Council

Onsdag 16.30-19.00

Mingel: Pitch Please! - Who makes the greatest impact? #pitchpleasealmedalen

Arrangeras av Sting, Qalora, Ignite Sweden, Doberman Forward och Swedbank.

Läs mer och anmäl dig

Besök gärna våra partners i Swedbankhuset!

Äntligen jobb

Äntligen jobb är ett av våra många samhällsengagemang. Möt 54 av våra Äntligen jobbare och hör deras berättelser.

Swedbank rivstart

Se finalen av Swedbank rivstart 2018, vår entreprenörstävling där vinnaren får 500 000 kronor för sin affärsidé.