Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här
Swedbanks huvudkontor i skymning

God ekonomisk återhämtning trots en osäker omvärld

2017-04-06

Global tillväxt ökar och sviterna av finanskrisen klingar av. År 2018 kommer Europeiska centralbanken och Riksbanken följa i Federal Reserves fotspår och långsamt börja höja styrräntorna. De politiska riskerna finns dock kvar med viktiga val i Europa och osäkerhet kring USAs politik. Det ser ljust ut för svensk tillväxt trots en osäker omvärld.

I USA och Europa stärks tillväxten när sviterna av finanskrisen klingar av. Både investeringar och konsumtion ökar. Detta gynnar arbetsmarknaden vilket i sin tur bidrar till ytterligare ökad konsumtion och efterfrågan. Även på tillväxtmarknader syns en stabilisering och bättre tillväxtutsikter. Det framgår av Swedbanks uppdaterade konjunkturrapport där bankens makroanalytiker ger sina prognoser för 2017 och de kommande årens utveckling för ekonomin.

Cathrine Danin, ekonom på Swedbank förklarar:

– Vi ser att global tillväxt ökar såväl i avancerade ekonomier som på tillväxtmarknaderna. Det är positivt att den starka konjunkturen ger centralbankerna en möjlighet att långsamt börja höja styrräntorna igen. Vi förväntar oss dock att uppgången blir långsam och att räntorna inte kommer upp till de nivåer vi såg innan finanskrisen.

Trots att den globala tillväxten har tagit fart och att konsumtionen ökar finns de politiska orosmolnen kvar. Det finns ett motstånd mot populism i Europa, men osäkerheten består. Storbritannien har nu lämnat in sin utträdesansökan från EU, och det finns frågetecken kring hur exempelvis framtida handelsavtal mellan landet och de kvarstående EU-medlemmar kommer att se ut. Viktiga val i Frankrike, Italien och i Tyskland kan skapa osäkerhet om eurosamarbetets framtid. I USA finns det fortfarande frågetecken kring vilken politik som ska gälla för handeln, energi och säkerhet.

Anna Breman, chefekonom på Swedbank utvecklar:

– Sverige har bra förutsättningar till fortsätt god tillväxt i en osäker omvärld. Statsfinanserna är fortsatt starka, investeringskonjunkturen mycket god och sysselsättningen fortsätter att öka. Exporten tar fart tack vare en starkare konjunktur i omvärlden. De starka statsfinanserna möjliggör reformer inför valåret 2018. Vi förväntar oss satsningar på skola, vård och omsorg. Även miljö kommer att ha stort fokus i budgeten.

Dock behövs det fortfarande reformer för att komma tillrätta med bostadsbristen och tudelningen på den svenska arbetsmarknaden. Även företagande och konkurrenskraft borde få större uppmärksamhet och en tydligare reformagenda. Kortsiktigt klarar sig svensk ekonomi väl, men på längre sikt kommer bristen på reformer att göra Sverige mer sårbart för framtida kriser.

Mer information

Läs den senaste konjunkturprognosen och se webbsändningen nedan:

Swedbank Economic Outlook uppdatering 

Vad händer i världen?

www.swedbank.se/seo (samlingssida med rapporter)

Presentation i Swedbanks webb-tv (Swedbank Direkt)

Stäng Skriv ut