Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Swedbank kommenterar oförändrad reporänta på 1,50 procent

2012-04-18

Riksbanken meddelade idag att man behåller reporäntan på 1,50 procent och att den väntas ligga kvar på denna låga nivå drygt ett år framöver. Därefter - när inflationstrycket stiger - behöver reporäntan gradvis höjas, menar Riksbanken. Även reporäntebanan lämnas oförändrad. Beslutet motiveras med att penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv.

Efter den kraftiga inbromsningen i svensk ekonomi syns nu vissa ljusglimtar. Såväl exporten som den inhemska efterfrågan i svensk ekonomi ökar åter igen och stämningsläget bland hushåll och företag är mer positivt . Tillväxten i svensk ekonomi är dock relativt långsam, vilket gör att arbetslösheten stiger något den närmsta tiden. Den svenska ekonomin beräknas dock ta bättre fart under 2013.

Samtidigt är inflationen låg och väntas förbli sådan även under det närmaste året. Mot denna bakgrund beslutade Riksbanken att lämna såväl reporäntan som räntebanan oförändrade, för att understödja återhämtningen. När inflationstrycket stiger så kommer reporäntan dock att höjas gradvis, för att stabilisera inflationen kring 2 procent och resursutnyttjandet i ekonomin kring en normal nivå.

Riksbanken konstaterar vidare att osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i omvärlden är stor. Läget i euroområdet är fortfarande problematiskt och de statsfinansiella problemen kan förvärras och få ytterligare negativa effekter på svensk ekonomi. I ett sådant läge kan räntan behöva bli lägre. Samtidigt kan förtroendet för den ekonomiska utvecklingen återvända snabbare än väntat, vilket kan leda till en högre efterfrågan i svensk ekonomi. Detta skulle i så fall motivera en högre räntebana.

Vad händer med bolåneräntorna?

- Bolåntagaren med rörligt bolån ser ut att slippa höjningar det närmaste året, men kan därefter förvänta långsamt stigande räntor, säger Erika Pahne, ekonom på Institutet för Privatekonomi hos Swedbank.

Med stillaliggande reporänta väntas tremånadersräntan inte bjuda på några större överraskningar det här året, med reservation för att den rörliga boräntan kan påverkas av bankens upplåningskostnader.

- För närvarande skiljer sig boräntorna inte särskilt mycket åt oavsett kort eller lång bindningstid. Lägst är de två och treåriga bundna, vilka ligger på 3.90 respektive 3,95 procent. Stiger den rörliga räntan med reporäntan enligt Riksbankens och Swedbanks scenarier med 0,75 procentenheter från dagens nivå den närmaste tvåårsperioden, kan en två eller treårig bindningstid vara ett gott alternativ.

Funderar man på att binda bör man följa ränteläget framöver då de bundna räntorna förväntas att sakta leta sig uppåt under det närmaste året. Annars kan en blandning av räntor vara en god idé.

– Sammanpressade räntenivåer och en prognos med på sikt långsamt stigande räntenivåer talar för en räntecocktail med några olika bindningstider. Initialkostnaden för att gardera sig även med längre bindningstider är nu inte så hög relativt att ha rörlig ränta. Valet beror också på vilken ekonomisk situation man har, vilken risk man är bekväm med och hur länge man beräknar att bo kvar i sin nuvarande bostad, avslutar Erika Pahne.

Riksbankens reporäntebeslut, april 2012

Ta del av Swedbanks experters kommentarer om Riksbankens beslut, nedan.

Erika Pahne, ekonom, Institutet för Privatekonomi.

Knut Hallberg, analytiker Stora företag & institutioner (Livesändning/On demand)

Stäng Skriv ut