Flexibel utbetalning

Med Kapitalspar Barn har du ett sparande som du själv äger och kan bestämma när och hur pengarna ska betalas ut och till vem. Du kan till exempel välja om barnet får tillgång till kapitalet på sin myndighetsdag eller vid ett annat tillfälle.
Du kan också välja att ta ut ditt sparande som ett engångsbelopp eller löpande under en längre tid. Uttag (så kallat återköp) är avgiftsfritt. Däremot tas ännu ej betald avkastningsskatt ut.

Skattat och klart

Kapitalspar Barn är schablonbeskattat, det betyder att kapitalet är skattat och klart när det betalas ut. Du betalar inte heller några skatter eller avgifter när du köper eller säljer fonder i ditt Kapitalspar Barn.