Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Klimatpremie för lätta ellastbilar, tunga lastbilar och miljöarbetsmaskiner – det här gäller

Sedan den 13 februari 2024 finns en klimatpremie till stöd för inköp av lätta ellastbilar som drivs enbart med el. Sedan tidigare finns motsvarande klimatpremie för vissa tunga lastbilar och miljöarbetsmaskiner. Här går vi igenom hur ansökan går till.

Ansökan om klimatpremie

För fordon som finansieras via leasing måste leasinggivaren ansöka om klimatpremie hos Energimyndigheten innan beställning av fordonet görs. Det är viktigt att du som kund inte själv gör någon beställning till leverantören utan vi kommer att ansöka om klimatpremie för samtliga fordon som omfattas av de nya reglerna kring klimatpremien. Vi behöver därför få information om jämförbart fordon. Fråga din leverantör om en offert på närmaste jämförbara fossildrivna fordon.

Exempel på klimatpremie för ellastbil

  • Beviljade ansökningar 13 februari 2024– 31 december 2024 kan maximalt få 50 000 kronor i premie
  • Beviljade ansökningar 1 januari 2025 – 30 juni 2025 kan maximalt få 40 000 kronor i premie
  • Beviljade ansökningar 1 juli 2025 – 30 september 2025 kan maximalt få 30 000 kronor i premie

Viktigt att tänka på

  • Gör ingen beställning till leverantören, vi behöver ansöka om klimatpremie hos Energimyndigheten först för att sedan beställa fordonet.
  • Till ansökan bifogar ni offert på fordonet tillsammans med en offert på ett jämförbart fossildrivet fordon. Fråga din leverantör.
  • Om leverans av fordonet försenas måste detta meddelas till oss då ansökan behöver uppdateras med den informationen.
  • Klimatpremien betalas tidigast ut sex månader efter det att fordonet har levererats.
  • Utbetalningen förutsätter att det fortfarande finns medel avsatt i systemet.
  • När vi får klimatpremien sänks baspriset på fordonet och samtliga leasingavgifter räknas om på samma sätt som tidigare system med klimatbonus.

Mer information om hur klimatpremien är utformad finns på Energimyndighetens hemsida där vägledning och definitioner för lätta ellastbilar, tunga lastbilar samt miljöarbetsmaskiner kan laddas ner. Klimatpremien regleras av förordning 2020:750.

Om klimatpremie (Energimyndigheten.se)

Vi hjälper dig gärna med finansieringen

Ansök om företagslån - steg för steg