Tidigare bryttid för vissa fonder vid svenska helgdagar

I samband med vissa svenska helgdagar håller aktie- och räntemarknaderna helt stängt eller stänger sin handel tidigare än vanligt. Då bryts handeln tidigare i de fonder som placerar mer än 30 procent av sina innehav i Sverige.

Är en marknad stängd kurssätts inte fonderna alls den dagen. När marknader stänger sin handel tidigare, så kurssätts fonderna tidigare på dagen. Det betyder att du behöver registrera köp, försäljning eller byte i svenska räntefonder senast klockan 11.00 och i svenska aktiefonder senast klockan 12.00 för att handla till den dagens kurs. Lägger du din order efter dessa bryttider, så sker handeln vanligtvis till nästa bankdags kurs.

Vissa fonder kurssätts inte på utländska helgdagar

Även utländska marknader håller ibland stängt i samband med helgdagar. En fond som placerar mer än sammanlagt 30 procent av sina innehav på en eller flera stängda marknader kan inte kurssättas. Utländska marknader som ofta påverkar kurssättningen av Swedbank Roburs fonder är Amerika och Asien.