Vad skiljer aktier från fonder och räntebärande värdepapper? Vi förklarar!