Hoppa till textinnehållet

LEI Legal Entity Identifier

Handlar ert företag med värdepapper eller andra finansiella instrument?

Vanliga frågor och svar

  • En ETF är börsnoterad och handlas på samma sätt som aktier via bankens kontor, Kundcenter Privat eller internetbanken. För att kunna handla med ETF:er behöver du ha en värdepapperstjänst hos banken.

  • Att placera i börshandlade fonder kan innebära både marknadsrisk och valutarisk, precis som för övriga fonder.

  • Avkastningen beror på utvecklingen av det index eller underliggande tillgång som fonden följer. Om ETF:en har hävstång eller inte påverkar också avkastningen.