Hoppa till textinnehållet

Slutkurser SPAX, Bevis och Special (SPEC)

Här kan du ta del av slutkurserna på de SPAX, Bevis och Special (SPEC) som har förfallit. Slutkursen presenteras här på sidan cirka fyra dagar efter slutdagen för respektive produkt.

Slutkurser SPAX

Slutliga villkor (pdf) Namn VPC-kod/Faktablad (pdf) Kortnamn Återbetalningsdag SlutkursS
  SWEO720C Digitalisering 201123    AIO720C SWEO720C 2020-11-23 100,000%
  SWEO720B Framtid 201123     AIO720B SWEO720B 2020-11-23 105,924%
  SWEO720A EU Bygg o Infra 201123     AIO720A SWEO720A 2020-11-23 100,000%
  SPAX Sverige MAX 54    AIO672E SWEOSVE54 2020-11-16 135,887%
  SPAX Sverige BAS 53     AIO672D SWEOSVE53 2020-11-16 108,622%
  SPAX Konsumtion MAX 12     AIO672G SWEOGLOB12 2020-11-16 239,372%
  SPAX Konsumtion BAS 11     AIO672F SWEOGLOB11 2020-11-16 139,820%
  SWEO688D Hälsobolag 201116   AIO688D SWEO688D 2020-11-16 133,406%
  SWEO688C Oljebolag 201116 AIO688C SWEO688C 2020-11-16 100,000%
  SWEO717A Asien 200720 AIO717A SWEO717A 2020-07-20 100,000%
  SWEO717B Framtid 200720 AIO717B SWEO717B 2020-07-20 105,603%
  SWEO715C Valutakupong 200622 AIO715C SWEO715C 2020-06-22 100,000%
  SWEO715B Framtid 200622 AIO715B SWEO715B 2020-06-22 102,256%
  SWEO715A Asien 200622 AIO715A SWEO715A 2020-06-22 100,000%
  SWEO681D Oljebolag 200622 AIO681D SWEO681D 2020-06-22 100,000%
  SWEO680D Oljebolag 200622 AIO680D SWEO680D 2020-06-22 100,000%
  SPAX Asien AIO714A SWEO714A
 
2020-05-18
 
101,252%
 
  SPAX Framtid AIO714B SWEO714B 2020-05-18 103,658%
  SPAX Oljebolag AIO679D SWEO679D 2020-05-25 100,000%
S SPAX Oljebolag MAX 2 AIO678C SWEOOB02 2020-04-27 100,000%
S SPAX Infrastruktur MAX 48 AIO678D SWEOINF48 2020-04-27 100,000%
S SWEO713A Asien 200422 AIO713A SWEO713A 2020-04-22 105,155%
S SWEO713B Framtid 200422 AIO713B SWEO713B 2020-04-22 107,074%
S SWEO694C Sverige 200323 AIO694C SWEO694C

2020-03-23

 

113,419%
S SWEO711A Asien 200323 AIO711A SWEO711A 2020-03-23 111,585%
S SPAX Oljebolag MAX AIO677D SWEOOB01 2020-03-23 100,000%
S SPAX Infrastruktur MAX 47 AIO677E SWEOINF47 2020-03-23 121,651%
S SWEO710A Asien 200224 AIO710A SWEO710A 2020-02-24 112,961%
S SPAX Infrastruktur MAX 46 AIO676D SWEOINF46 2020-02-17 124,359%
S SWEO708A Framtid 200127 AIO708A SWEO708A 2020-01-27 111,484%
S SWEO708B Asien 200127 AIO708B SWEO708B 2020-01-27 112,963%
S SPAX Infrastruktur MAX 45 AIO674C SWEOINF45 2020-01-27 130,187%
S SWEO689B Europa Etik 191223 AIO689B SWEO689B 2019-12-23 104,587%
S SPAX We Effect 1 AIO669A SWEOWEEFF1 2019-12-23 112,208%
S SPAX We Effect 2 AIO669B SWEOWEEFF 2 2019-12-23 121,861%
S SPAX Infrastruktur MAX 44 AIO673C SWEOINF44 2019-12-16 125,885%
S SWEO707A Framtid 191216 AIO707A SWEO707A 2019-12-16 112,053%
S SWEO707B Asien 191216 AIO707B SWEO707B 2019-12-16 111,281%
S SWEO707C Sverige 191216 AIO707C SWEO707C 2019-12-16 110,220%
S SWEO707D Europa 191216 AIO707D SWEO707D 2019-12-16 142,224%
S SWEO705A Framtid 191125 AIO705A SWEO705A 2019-11-25 109,697%
S SWEO705B Asien 191125 AIO705B SWEO705B 2019-11-25 115,148%
S SWEO705C Sverige 191125 AIO705C SWEO705C 2019-11-25 110,096%
S SPAX Infrastruktur MAX 43 AIO672C SWEOINF43 2019-11-18 128,004%
S SWEO688B Europa Etik 191118 AIO688B SWEO688B 2019-11-18 100,821%
S SWEO703A Framtid 191021 AIO703A SWEO703A 2019-10-21 107,302%
S SWEO703B Asien 191021 AIO703B SWEO703B 2019-10-21 113,198%
S SWEO685C Europa Etik 191021 AIO685C SWEO685C 2019-10-21 105,763%
S SPAX Sverige MAX 51 AIO671C SWEO671C 2019-10-21 115,040%
S SPAX Sverige MAX 52 AIO671D SWEO671D 2019-10-21 142,745%
S SPAX Europa MAX 34 AIO671E SWEO671E 2019-10-21 103,527%
S SPAX Europa MAX 35 AIO671F SWEO671F 2019-10-21 109,719%
S SPAX Infrastruktur MAX 41 AIO671G SWEO671G 2019-10-21 115,254%
S SPAX Infrastruktur MAX 42 AIO671H SWEO671H 2019-10-21 143,166%
S SWEO702A Framtid 190923 AIO702A SWEO702A 2019-09-23 105,360%
S SWEO702B EU Infrastruktur 190923 AIO702B SWEO702B 2019-09-23 100,000%
S SWEO684C Europa 190923 AIO684C SWEO684C 2019-09-23 100,000%
S SPAX Sverige MAX 47 AIO670A SWEOSVE49 2019-09-16 112,886%
S SPAX Sverige MAX 48 AIO670B SWEOSVE49 2019-09-16 134,726%
S SPAX Europa MAX 32 AIO670C SWEOEU32 2019-09-16 101,436%
S SPAX Europa MAX 33 AIO670D SWEOEU33 2019-09-16 103,798%
S SPAX Infrastruktur MAX 39 AIO670E SWEOINF39 2019-09-16 110,206%
S SPAX Infrastruktur MAX 40 AIO670F SWEOINF40 2019-09-16 127,215%
S SPAX Sverige MAX 47 AIO668A SWEOSVE47 2019-08-26 117,371%
S SPAX Sverige MAX 48 AIO668B SWEOSVE48 2019-08-26 144,709%
S SPAX Europa MAX 30 AIO668C SWEOEU30 2019-08-26 103,821%
S SPAX Europa MAX 31 AIO668D SWEOEU31 2019-08-26 109,712%
S SPAX Infrastruktur BAS 37 AIO668E SWEOINF37 2019-08-26 109,796%
S SPAX Infrastruktur MAX 38 AIO668F SWEOINF38 2019-08-26 133,551%
S SWEO701A Framtid 190826 AIO701A SWEO701A 2019-08-26 104,003%
S SWEO701B EU Infrastruktur 190826 AIO701B SWEO701B 2019-08-26 100,000%
S SWEO682C Europa 190819 AIO682C SWEO682C 2019-08-19 100,000%
S SWEO700A Framtid 190722 AIO700A SWEO700A 2019-07-22 110,237%
S SWEO700B EU Infrastruktur 190722 AIO700B SWEO700B 2019-07-22 100,000%
S SPAX Infrastruktur BAS 35 AIO667F SWEOINF35 2019-07-15 111,474%
S SPAX Infrastruktur MAX 36 AIO667G SWEOINF36 2019-07-15 137,665%
S SPAX Europa MAX 28 AIO667D SWEOEU28 2019-07-15 100,585%
S SPAX Europa MAX 29 AIO667E SWEOEU29 2019-07-15 101,573%
S SPAX Sverige MAX 45 AIO667B SWEOSVE45 2019-07-15 112,969%
S SPAX Sverige MAX 46 AIO667C SWEOSVE46 2019-07-15 129,228%
S SWEO698A Framtid 190624 AIO698A SWEO698A 2019-06-24 109,986%
S SWEO698B EU Infrastruktur 190624 AIO698B SWEO698B 2019-06-24 100,000%
S SWEO681C Europa 190624 AIO681C SWEO681C 2019-06-24 100,195%
S SPAX Kopparmyntet BAS AIO666A SWEOKOMY1 2019-06-24 100,140%
S SPAX Kopparmyntet MAX AIO666B SWEOKOMY2 2019-06-24 100,229%
S SPAX Sverige BAS 43 AIO665A SWEOSVE43 2019-06-18 109,334%
S SPAX Sverige MAX 44 AIO665B SWEOSVE44 2019-06-18 128,377%
S SPAX Europa BAS 26 AIO665C SWEOEU26 2019-06-18 101,284%
S SPAX Europa MAX 27 AIO665D SWEOEU27 2019-06-18 103,881%
S SPAX Infrastruktur BAS 33 AIO665E SWEOINF33 2019-06-18 113,809%
S SPAX Infrastruktur MAX 34 AIO665F SWEOINF34 2019-06-18 141,427%
S SPAX Asiatisk Tillväxt BAS 5 AIO665G SWEOASIEN5 2019-06-18 103,701%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 6 AIO665H SWEOASIEN6 2019-06-18 110,902%
S SWEO697A Framtid 190520 AIO697A SWEO697A 2019-05-20 113,387%
S SWEO697B EU Infrastruktur 190520 AIO697B SWEO697B 2019-05-20 100,000%
S SPAX Asiatisk Tillväxt BAS 3 AIO664K SWEOASIEN3 2019-05-20 111,553%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX 4 AIO664L SWEOASIEN4 2019-05-20 132,960%
S SPAX Global BAS 9 AIO664G SWEOGLOB9 2019-05-20 115,054%
S SPAX Global MAX 10 AIO664H SWEOGLOB10 2019-05-20 142,800%
S SPAX Infrastruktur BAS 31 AIO664I SWEOINF31 2019-05-20 115,623%
S SPAX Infrastruktur MAX 32+ AIO664J SWEOINF32 2019-05-20 143,976%
S SPAX Global BAS AIO662E SWEOGLOB7 2019-04-24 118,955%
S SPAX Global MAX AIO662F SWEOGLOB8 2019-04-24 147,388%
S SPAX Energieffektivisering BAS AIO662G SWEOEFFE3 2019-04-24 110,293%
S SPAX Energieffektivisering MAX AIO662H SWEOEFFE4 2019-04-24 125,264%
S SPAX Europa PLUS AIO662I SWEOEUV21 2019-04-24 110,973%
S SPAX Europa BAS AIO662J SWEOEUV22 2019-04-24 116,741%
S SPAX Europa MAX AIO662K SWEOEUV23 2019-04-24 141,454%
S SPAX Afrika BAS AIO662L SWEOAFRI11 2019-04-24 100,000%
S SPAX Afrika MAX AIO662M SWEOAFRI12 2019-04-24 100,000%
S SWEO695A Framtid 190415 AIO695A SWEO695A 2019-04-15 112,666%
S SWEO695B EU Infrastruktur 190415 AIO695B SWEO695B 2019-04-15 100,000%
S SPAX Energieffektivisering BAS
AIO659G SWEOEFFE1 2019-03-18 113,213%
S SPAX Energieffektivisering MAX
AIO659H
SWEOEFFE2 2019-03-18
130,919%
S SPAX Europa BAS
AIO659I
SWEOEUV19 2019-03-18
116,098%
S SPAX Europa MAX
AIO659J
SWEOEUV20 2019-03-18
137,378%
S SPAX Afrika BAS
AIO659K
SWEOAFRI9 2019-03-18
100,000%
S SPAX Afrika MAX
AIO659L
SWEOAFRI10 2019-03-18
100,000%
S SWEO694A Framtid 190318
AIO694A
SWEO694A 2019-03-18
114,579%
S SWEO694B EU Infrastruktur 190318
AIO694B
SWEO694B 2019-03-18
100,000%
S SPAX Asiatisk Tillväxt BAS
AIO661A SWEOASIEN1 2019-02-25 112,488%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX
AIO661B SWEOASIEN2 2019-02-25 128,568%
S SWEO692A Framtid 190218
AIO692A SWEO692A 2019-02-18 120,034%
S SWEO692B EU Infrastruktur 190218
AIO692B SWEO692B 2019-02-18
101,838%
S SPAX Afrika BAS
AIO660A SWEOAFRI7 2019-02-18
100,000%
S SPAX Afrika MAX
AIO660B SWEOAFRI8 2019-02-18
100,000%
S SPAX Europa BAS
AIO658I SWEOEUV17 2019-02-18
125,341%
S SPAX Europa MAX
AIO658J SWEOEUV18 2019-02-18
160,111%
S SPAX Vatten BAS
AIO658G SWEOH2O11 2019-02-18
124,114%
S SPAX Vatten MAX
AIO658H SWEOH2O12 2019-02-18
156,713%
S SWEO690A Framtid 190128
AIO690A
SWEO690A 2019-01-28 123,767%
S SWEO690B EU Infrastruktur 190128
AIO690B SWEO690B 2019-01-28 102,630%
S SPAX Pension BAS AIO657A SWEOPEN7 2019-01-21 115,562%
S SPAX Pension MAX AIO657B SWEOPEN8 2019-01-21 134,950%
S SPAX Europeiska Banker BAS  AIO655A  SWEOEBANK1  2018-12-28  100,000% 
S SPAX Europeiska Banker MAX AIO655B  SWEOEBANK2  2018-12-28  100,000% 
S SWEO689A Framtid 181217 AIO689A SWEO689A 2018-12-17 118,903%
S SPAX Vatten BAS AIO656G SWEOH2O9 2018-12-17 129,584%
S SPAX Vatten MAX AIO656H SWEOH2O10 2018-12-17
165,915%
S SPAX Europa BAS AIO656I SWEOEUV15 2018-12-17
126,265%
S SPAX Europa MAX AIO656J SWEOEUV16 2018-12-17
158,943%
S SPAX Afrika BAS AIO656K SWEOAFRI3 2018-12-17
113,171%
S SPAX Afrika MAX AIO656L SWEOAFRI4 2018-12-17
129,400%
S SWEO688A Framtid 181119
AIO688A
SWEO688A
2018-11-19
113,775%
S SPAX Infrastruktur BAS
AIO652I SWEOINF23
2018-11-19
129,893%
S SPAX Infrastruktur MAX
AIO652J SWEOINF24
2018-11-19
163,795%
S SPAX Europa BAS
AIO652G SWEOEUV13
2018-11-19
127,199%
S SPAX Europa MAX AIO652H SWEOEUV14
2018-11-19
157,651%
S SPAX Vatten BAS AIO652E SWEOH2O7
2018-11-19
130,522%
S SPAX Vatten MAX
AIO652F SWEOH2O8
2018-11-19
165,474%
S SPAX Asien Ryssland BAS AIO653A SWEOAR01 2018-10-29 104,629%
S SPAX Asien Ryssland MAX AIO653B SWEOAR02 2018-10-29 109,756%
S SWEO685A Asiatisk Tillv 181022 AIO685A SWEO685A 2018-10-22 125,683%
S SWEO685B Framtid 181022 AIO685B SWEO685B 2018-10-22 122,736%
S SPAX Vatten BAS AIO651A SWEOH2O5 2018-10-22 139,019%
S SPAX Vatten MAX AIO651B SWEOH2O6 2018-10-22 180,333%
S SPAX Infrastruktur BAS AIO650H SWEIOINF21 2018-10-22 135,322%
S SPAX Infrastruktur MAX AIO650I SWEOINF22 2018-10-22 173,108%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS AIO650F SWEOEUV11 2018-10-22 138,045%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS AIO650G SWEOEUV12 2018-10-22 178,519%
S SWEO684A Asiatisk Tillv 180924 AIO684A SWEO684A 2018-09-24 126,389%
S SWEO684B Framtid 180924 AIO684B SWEO684B 2018-09-24 121,644%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS AIO649D SWEOEUV9 2018-09-17 132,556%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX AIO649E SWEOEUV10 2018-09-17 164,366%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS AIO648F SWEOEUV7 2018-08-20 131,804%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX AIO648G SWEOEUV8 2018-08-20 172,088%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS AIO648H SWEOPANA9 2018-08-20 100,000%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX AIO648I SWEOPANA10 2018-08-20 100,000%
S SWEO682B Framtid 180820 AIO682B SWEO682B 2018-08-20 110,488%
S SWEO682A Asiatisk Tillv 180820 AIO682A SWEO682A 2018-08-20 119,737%
S SWEO683 Svenska bolag 180629 AIO683 SWEO683 2018-06-29 100,000%
S SWEO681A Asiatisk Tillv 180626 AIO681A SWEO681A 2018-06-26 111,629%
S SWEO681B Framtid 180626 AIO681B SWEO681B 2018-06-26 114,612%
S SWEO680A Asiatisk Tillv 180618 AIO680A SWEO680A 2018-06-18 110,543%
S SWEO680B Framtid 180618 AIO680B SWEO680B 2018-06-18 109,178%
S SWEO680C Europa Etik 1800618 AIO680C SWEO680C 2018-06-18 100,000%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS AIO647F SWEOEUV5 2018-06-18 131,980%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX AIO647G SWEOEUV6 2018-06-18 177,901%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS AIO647H SWEOPANA7 2018-06-18 100,000%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX AIO647I SWEOPANA8 2018-06-18 100,000%
S SWEO679A Asiatisk Tillv 180521 AIO679A SWEO679A 2018-05-21 105,713%
S SWEO679B USA Konsumtion 180521 AIO679B SWEO679B 2018-05-21 128,311%
S SWEO679C Europa 180521 AIO679C SWEO679C 2018-05-21 100,090%
S SPAX Sverige BAS AIO664C SWEOSVE41 2018-05-21 107,048%
S SPAX Sverige MAX AIO664D SWEOSVE42 2018-05-21 127,430%
S SPAX Europa BAS AIO664E SWEOEUV24 2018-05-21 109,366%
S SPAX Europa MAX AIO664F SWEOEUV25 2018-05-21 138,636%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS AIO645E SWEOEUV3 2018-05-21 129,715%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX AIO645F SWEOEUV4 2018-05-21 174,288%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS AIO645G SWEOPANA5 2018-05-21 100,000%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX AIO645H SWEOPANA6 2018-05-21 100,000%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO678A SWEOASIEN14 2018-04-23 104,273%
S SPAX USA Konsumtion MAX AIO678B SWEOUSA3 2018-04-23 122,930%
S SPAX Sverige BAS AIO662C SWEOSVE39 2018-04-23 107,474%
S SPAX Sverige MAX AIO662D SWEOSVE40 2018-04-23 125,311%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor BAS AIO642E SWEOEUV1 2018-04-16 134,756%
S SPAX Europa BAS med valutakursfaktor MAX AIO642F SWEOEUV2 2018-04-16 182,940%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS AIO642G SWEOPANA3 2018-04-16 100,000%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX AIO642H SWEOPANA4 2018-04-16 100,000%
S SPAX USA Konsumtion MAX AIO677C SWEOUSA2 2018-03-19 122,788%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS AIO641F SWEOINF19 2018-03-19 125,247%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX AIO641G SWEOINF20 2018-03-19 155,928%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS AIO659E SWEOINF29 2018-03-19 113,456%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX AIO659F SWEOINF30 2018-03-19 142,144%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor BAS AIO641H SWEOPANA1 2018-03-19 100,000%
S SPAX Pan Asia med valutakursfaktor MAX AIO641I SWEOPANA2 2018-03-19 100,000%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO677A SWEOASIEN13 2018-03-19 104,215%
S SPAX Sverige BAS AIO659C SWEOSVE37 2018-03-19 109,197%
S SPAX Sverige BAS AIO659D SWEOSVE38 2018-03-19 128,612%
S SPAX Valutakupong MAX AIO677B SWEOVK31 2018-03-19 100,000%
S SPAX Företagsobligationer BAS AIO637E SWEOFOB13 2018-02-19 119,051%
S SPAX Företagsobligationer MAX AIO637F SWEOFOB14 2018-02-19 143,231%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS AIO637G SWEOINF17 2018-02-19 126,057%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX AIO637H SWEOINF18 2018-02-19 159,509%
S SPAX Sverige BAS AIO658C SWEOSVE35 2018-02-19 115,145%
S SPAX Sverige BAS AIO658D SWEOSVE36 2018-02-19 148,292%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS AIO658E SWEOINF27 2018-02-19 115,650%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX AIO658F SWEOINF28 2018-02-19 149,312%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO676A SWEOASIEN12 2018-02-19 106,402%
S SPAX Valutakupong MAX AIO676B SWEOVK30 2018-02-19 100,000%
S SPAX USA Konsumtion MAX AIO676C SWEOUSA1 2018-02-19 123,664%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO674A SWEOASIEN11 2018-01-29 110,993%
S SPAX Valutakupong MAX AIO674B SWEOVK29 2018-01-29 100,000%
S SPAX Ränteobligation AIO635 SWEOROB1 2017-12-29 100,000% plus kupong för sista året
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS AIO631H SWEOINF15 2017-12-18 121,023%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX AIO631I SWEOINF16 2017-12-18 154,060%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor BAS AIO656E SWEOINF25 2017-12-18 113,996%
S SPAX Infrastuktur med valutakursfaktor MAX AIO656F SWEOINF26 2017-12-18 139,576%
S SPAX Etik Sverige - Östersjölaxen BAS AIO654A SWEOLAX1 2017-12-18 117,626%
S SPAX Etik Sverige - Östersjölaxen MAX AIO654B SWEOLAX2 2017-12-18 133,759%
S SPAX Sverige BAS AIO656C SWEOSVE33 2017-12-18 117,626%
S SPAX Sverige MAX AIO656D SWEOSVE34 2017-12-18 150,191%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO673A SWEOASIEN10 2017-12-18 107,668%
S SPAX Valutakupong MAX AIO673B SWEOVK28 2017-12-18 100,000%
S SPAX Sverige MAX AIO630 SWEOSVE12 2017-11-21 104,000%, inkl sista årets kupong
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO672A SWEOASIEN9 2017-11-20 107,831%
S SPAX Valutakupong MAX AIO672B SWEOVK27 2017-11-20 100,000%
S SPAX Sverige BAS AIO652C SWEOSVE31 2017-11-20 118,928%
S SPAX Sverige MAX AIO652D SWEOSVE32 2017-11-20 149,795%
S SPAX USA BAS AIO628G SWEOUS38 2017-11-20 140,480%
S SPAX USA MAX AIO628H SWEOUS39 2017-11-20 202,756%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO671A SWEOASIEN8 2017-10-23 105,950%
S SPAX Valutakupong MAX AIO671B SWEOVK26 2017-10-23 100,000%
S SPAX Sverige BAS AIO650D SWEOSVE29 2017-10-23 124,842%
S SPAX Sverige MAX AIO650E SWEOSVE30 2017-10-23 163,441%
S SPAX USA BAS AIO625G SWEOUS36 2017-10-16 143,303%
S SPAX USA MAX AIO625H SWEOUS37 2017-10-16 203,927%
S SPAX Sverige BAS AIO649B SWEOSVE27 2017-09-18 124,086%
S SPAX Sverige MAX AIO649C SWEOSVE28 2017-09-18 156,774%
S SPAX Global konsumtion med valutafaktor BAS AIO624H SWEOKONS3 2017-09-18 132,273%
S SPAX Global konsumtion med valutafaktor MAX AIO624I SWEOKONS4 2017-09-18 172,482%
S SPAX Sverige BAS AIO648D SWEOSVE25 2017-08-14 123,657%
S SPAX Sverige MAX AIO648E SWEOSVE26 2017-08-14 161,589%
S SPAX Global konsumtion med valutafaktor BAS AIO622H SWEOKONS1 2017-07-18 141,117%
S SPAX Global konsumtion med valutafaktor MAX AIO622I SWEOKONS2 2017-07-18 185,258%
S SPAX Asiatisk Tillväxt MAX AIO667A SWEOASIEN7 2017-07-17 100,000%
S SPAX Global Konsumtion med valutafaktor BAS AIO620H SWEOGLOB5 2017-06-20 143,856%
S SPAX Global Konsumtion med valutafaktor MAX AIO620I SWEOGLOB6 2017-06-20 192,975%
S SPAX Sverige BAS AIO647D SWEOSVE23 2017-06-18 118,715%
S SPAX Sverige MAX AIO647E SWEOSVE24 2017-06-18 155,778%
S SPAX Global Konsumtion med valutafaktor BAS AIO614F SWEOGLOB3 2017-05-23 146,103%
S SPAX Global Konsumtion med valutafaktor MAX AIO614G SWEOGLOB4 2017-05-23 192,736%
S SPAX HSB Bospar 8 BAS AIO640A SWEOHSB8A 2017-05-23 129,606%
S SPAX HSB Bospar 8 MAX AIO640B SWEOHSB8B 2017-05-23 179,674%
S SPAX Sverige BAS AIO637C SWEOSVE15 2017-05-23 129,606%
S SPAX Sverige MAX AIO637D SWEOSVE16 2017-05-23 179,674%
S SPAX Valutakupong BAS AIO664A SWEOVK24 2017-05-22 113,100%
S SPAX Valutakupong MAX AIO664B SWEOVK25 2017-05-22 134,300%
S SPAX Sverige BAS AIO645C SWEOSVE21 2017-05-22 115,710%
S SPAX Sverige MAX AIO645D SWEOSVE22 2017-05-22 150,899%
S SPAX Sverige BAS AIO642C SWEOSVE19 2017-05-22 122,125%
S SPAX Sverige MAX AIO642D SWEOSVE20 2017-05-22 164,899%
S SPAX Sverige BAS AIO641D SWEOSVE17 2017-05-22 126,966%
S SPAX Sverige MAX AIO641E SWEOSVE18 2017-05-22 171,910%
S SPAX Kupong Svenska Bolag AIO663 SWEOSVBOL1 2017-05-19 100,000%
S SPAX Lidköping BAS AIO613A SWEOSVE10 2017-04-28 138,504%
S SPAX Lidköping MAX AIO613B SWEOSVE11 2017-04-28 173,799%
S SPAX Valutakupong BAS AIO662A SWEOVK22 2017-04-24 111,950%
S SPAX Valutakupong MAX AIO662B SWEOVK23 2017-04-24 135,200%
S Global Konsumtion med valutakursfaktor BAS AIO608G SWEOGLOB1 2017-04-18 149,856%
S Global Konsumtion med valutakursfaktor BAS AIO608H SWEOGLOB2 2017-04-18 193,099%
S SPAX Alpha BAS AIO608I SWEOALP11 2017-04-18 110,883%
S SPAX Alpha MAX AIO608J SWEOALP12 2017-04-18 120,388%
S SPAX Alpha BAS AIO602J SWEOALP9 2017-03-21 109,314%
S SPAX Alpha MAX AIO602K SWEOALP10 2017-03-21 118,143%
S SPAX Asien PLUS AIO602G SWEOASI39 2017-03-21 110,892%
S SPAX Asien BAS AIO602H SWEOASI40 2017-03-21 108,517%
S SPAX Asien MAX AIO602I SWEOASI41 2017-03-21 116,586%
S SPAX Valutakupong BAS AIO659A SWEOVK20 2017-03-20 112,400%
S SPAX Valutakupong MAX AIO659B SWEOVK21 2017-03-20 131,500%
S SPAX Asien PLUS AIO599G SWEOASI36 2017-02-21 110,580%
S SPAX Asien BAS AIO599H SWEOASI37 2017-02-21 107,590%
S SPAX Asien MAX AIO599I SWEOASI38 2017-02-21 114,544%
S SPAX Alpha BAS AIO599J SWEOALP7 2017-02-21 108,493%
S SPAX Alpha MAX AIO599K SWEOALP8 2017-02-21 116,321%
S SPAX Valutakupong BAS AIO658A SWEOVK18 2017-02-20 100,000%
S SPAX Valutakupong MAX AIO658B SWEOVK19 2017-02-20 100,000%
S SPAX Asien PLUS AIO595F SWEOASI33 2017-01-24 111,040%
S SPAX Asien BAS AIO595G SWEOASI34 2017-01-24 109,338%
S SPAX Asien MAX AIO595H SWEOASI35 2017-01-24 118,345%
S SPAX Alpha BAS AIO595I SWEOALP5 2017-01-24 107,908%
S SPAX Alpha MAX AIO595J SWEOALP6 2017-01-24 115,549%
S SPAX Svensk Etik BAS AIO588A SWEOETI05 2016-12-20 134,552%
S SPAX Svensk Etik MAX AIO588B SWEOETI06 2016-12-20 167,072%
S SPAX Sverige BAS AIO631F SWEOSVE13 2016-12-19 119,857%
S SPAX Sverige MAX AIO631G SWEOSVE14 2016-12-19 164,841%
S SPAX Företagsobligationer BAS AIO631D SWEOFOB11 2016-12-19 109,419%
S SPAX Företagsobligationer MAX AIO631E SWEOFOB12 2016-12-19 130,948%
S SPAX Valutakupong BAS AIO656A SWEOVK16 2016-12-19 100,000%
S SPAX Valutakupong MAX AIO656B SWEOVK17 2016-12-19 100,000%
S SPAX Asien PLUS AIO589F SWEOASI30 2016-12-13 109,590%
S SPAX Asien BAS AIO589G SWEOASI31 2016-12-13 106,353%
S SPAX Asien MAX AIO589H SWEOASI32 2016-12-13 112,272%
S SPAX Alpha BAS AIO589I SWEOALP3 2016-12-13 106,709%
S SPAX Alpha MAX AIO589J SWEOALP4 2016-12-13 113,001%
S SPAX Asien PLUS AIO583H SWEOASI27 2016-11-22 109,474%
S SPAX Asien BAS AIO583I SWEOASI28 2016-11-22 106,666%
S SPAX Asien MAX AIO583J SWEOASI29 2016-11-22 113,589%
S SPAX Alpha BAS AIO583K SWEOALP1 2016-11-22 108,849%
S SPAX Alpha MAX AIO583L SWEOALP2 2016-11-22 117,833%
S SPAX HSB Bospar 6 AIO587 SWEOHSB6 2016-11-22 133,898%
S SPAX Företagsobligationer BAS AIO628E SWEOFOB9 2016-11-21 108,992%
S SPAX Företagsobligationer MAX AIO628F SWEOFOB10 2016-11-21 130,349%
S SPAX Valutakupong BAS AIO652A SWEOVK14 2016-11-21 100,000%
S SPAX Valutakupong MAX AIO652B SWEOVK15 2016-11-21 100,000%
S SPAX USA MAX AIO650A SWEOUSV16 2016-10-24 150,629%
S SPAX Valutakupong BAS AIO650B SWEOVK12 2016-10-24 100,000%
S SPAX Valutakupong MAX AIO650C SWEOVK13 2016-10-24 100,000%
S SPAX Asien PLUS AIO580H SWEOASI24 2016-10-18 109,906%
S SPAX Asien BAS AIO580I SWEOASI25 2016-10-18 107,752%
S SPAX Asien MAX AIO580J SWEOASI26 2016-10-18 115,563%
S SPAX Företagsobligationer BAS AIO625E SWEOFOB7 2016-10-17 111,063%
S SPAX Företagsobligationer MAX AIO625F SWEOFOB8 2016-10-17 133,189%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO579F SWEORS43 2016-09-20 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO579G SWEORS44 2016-09-20 100,000%
S SPAX Asien PLUS AIO579H SWEOASI21 2016-09-20 107,449%
S SPAX Asien BAS AIO579I SWEOASI22 2016-09-20 102,237%
S SPAX Asien MAX AIO579J SWEOASI23 2016-09-20 104,576%
S SPAX USA MAX AIO649A SWEOUSV15 2016-09-19 143,351%
S SPAX Företagsobligationer BAS AIO624F SWEOFOB5 2016-09-19 114,263%
S SPAX Företagsobligationer MAX AIO624G SWEOFOB6 2016-09-19 137,662%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO576E SWEORS39 2016-08-23 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO576F SWEORS40 2016-08-23 100,000%
S SPAX Asien PLUS AIO576G SWEOASI15 2016-08-23 109,300%
S SPAX Asien BAS AIO576H SWEOASI16 2016-08-23 102,277%
S SPAX Asien MAX AIO576I SWEOASI17 2016-08-23 103,939%
S SPAX Råvaruvalutor BAS AIO648B SWEORV11 2016-08-15 100,000%
S SPAX Råvaruvalutor MAX AIO648C SWEORV12 2016-08-15 100,000%
S SPAX USA MAX AIO648A SWEOUSV14 2016-08-15 133,406%
S SPAX Företagsobligationer BAS AIO622F SWEOFOB3 2016-07-19 119,024%
S SPAX Företagsobligationer MAX AIO622G SWEOFOB3 2016-07-19 146,017%
S SPAX Asien PLUS AIO571J SWEOASI12 2016-07-19 111,500%
S SPAX Asien BAS AIO571K SWEOASI13 2016-07-19 100,000%
S SPAX Asien MAX AIO771L SWEOASI14 2016-07-19 100,000%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO571H SWEORS37 2016-07-19 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO571I SWEORS38 2016-07-19 100,000%
S SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader BAS AIO574A SWEORFTM3 2016-06-30 118,578%
S SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader MAX AIO574B SWEORFTM4 2016-06-30 130,901%
S SPAX Företagsobligationer BAS AIO620F SWEOFOB1 2016-06-21 116,677%
S SPAX Företagsobligationer MAX AIO620G SWEOFOB2 2016-06-21 140,670%
S HSB Bospar 5 A PLUS AIO569A SWEOHSB5A 2016-06-21 111,500%
S HSB Bospar 5 B BAS AIO569B SWEOHSB5B 2016-06-21 100,000%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO568H SWEORS35 2016-06-21 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO568I SWEORS36 2016-06-21 100,000%
S SPAX Asien PLUS AIO568J SWEOASI9 2016-06-21 111,500%
S SPAX Asien BAS AIO568K SWEOASI10 2016-06-21 100,000%
S SPAX Asien MAX AIO568L SWEOASI11 2016-06-21 100,000%
S SPAX Industrimetaller MAX med valutakursfaktor AIO647A SWEOMET2 2016-06-20 100,000%
S SPAX Råvaruvalutor BAS AIO647B SWEORV09 2016-06-20 100,000%
S SPAX Råvaruvalutor MAX AIO647C SWEORV10 2016-06-20 100,000%
S SPAX Svensk Etik BAS AIO609A SWEOETI07 2016-06-14 148,503%
S SPAX Svensk Etik MAX AIO609B SWEOETI08 2016-06-14 177,973%
S SPAX USA MAX AIO645B SWEOUSV13 2016-05-23 123,304%
S SPAX Industrimetaller MAX med valutakursfaktor AIO645A SWEOMET1 2016-05-23 100,000%
S SPAX Råvaruvalutor BAS AIO646A SWEOVK10 2016-05-23 100,000%
S SPAX Råvaruvalutor MAX AIO646B SWEOVK11 2016-05-23 100,000%
S SPAX Asien PLUS AIO566J SWEOASI7 2016-05-17 112,000%
S SPAX Asien BAS AIO566K SWEOASI8 2016-05-17 100,000%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO566H SWEORS33 2016-05-17 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO566I SWEORS34 2016-05-17 100,000%
S SPAX Räntefonder BAS AIO566F SWEORF03 2016-05-17 122,890%
S SPAX Räntefonder MAX AIO566G SWEORF04 2016-05-17 137,420%
S SPAX Nordamerika med valutakursfaktor BAS AIO608E SWEONOAM3 2016-04-19 108,201%
S SPAX Nordamerika med valutakursfaktor MAX AIO608F SWEONOAM4 2016-04-19 118,041%
S SPAX USA MAX AIO642B SWEOUSV12 2016-04-18 128,895%
S SPAX Räntefonder BAS AIO565H SWEORF01 2016-04-19 124,075%
S SPAX Räntefonder MAX AIO565I SWEORF02 2016-04-19 139,432%
S SPAX Asien PLUS AIO565J SWEOASI5 2016-04-19 112,000%
S SPAX Asien BAS AIO565K SWEOASI6 2016-04-19 100,000%
S SPAX Industrimetaller BAS AIO565F SWEOIM03 2016-04-19 100,000%
S SPAX Industrimetaller MAX AIO565G SWEOIM04 2016-04-19 100,000%
S SPAX Guld MAX AIO642A SWEOGULD5 2016-04-18 100,000%
S SPAX Nordamerika med valutakursfaktor BAS AIO602D SWEONOAM1 2016-03-22 108,175%
S SPAX Nordamerika med valutakursfaktor MAX AIO602E SWEONOAM2 2016-03-22 118,639%
S SPAX Afrika MAX AIO602F SWEOAFRI2 2016-03-22 100,000%
S SPAX Asien PLUS AIO563J SWEOASI3 2016-03-22 112,473%
S SPAX Asien BAS AIO563K SWEOASI4 2016-03-22 101,132%
S SPAX USA BAS AIO563H SWEOUS16 2016-03-22 121,702%
S SPAX USA MAX AIO563I SWEOUS17 2016-03-22 135,391%
S SPAX Industrimetaller BAS AIO563F SWEOIM01 2016-03-22 100,000%
S SPAX Industrimetaller MAX AIO563G SWEOIM02 2016-03-22 100,000%
S SPAX USA MAX AIO641C SWEOUSV11 2016-03-21 137,563%
S SPAX Guld MAX AIO641B SWEOGULD4 2016-03-21 100,000%
S SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader BAS AIO564A SWEORFTM1 2016-02-25 125,843%
S SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader MAX AIO564B SWEORFTM2 2016-02-25 141,636%
S SPAX Asien PLUS AIO562D SWEOASI1 2016-02-23 113,255%
S SPAX Asien BAS AIO562E SWEOASI2 2016-02-23 103,101%
S SPAX Norden BAS AIO1099 SEKSNOR11 2016-02-23 132,1105%
S SPAX Norden MAX AIO1100 SEKSNOR12 2016-02-23 157,4609%
S SPAX Sverige BAS AIO599D SWEOSVE8 2016-02-23 130,708%
S SPAX Sverige MAX AIO599E SWEOSVE9 2016-02-23 168,680%
S SPAX Afrika MAX AIO599F SWEOAFRI1 2016-02-23 100,000%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO637B SWEONOEU32 2016-02-22 107,468%
S SPAX USA med Valutafaktor BAS AIO598A SWEOUSV9 2016-01-26 118,253%
S SPAX USA med Valutafaktor MAX AIO598B SWEOUSV10 2016-01-26 142,050%
S SPAX BRICT3 BAS AIO561D SWEOBRICT3 2016-01-26 100,000%
S SPAX BRICT4 MAX AIO561E SWEOBRICT4 2016-01-26 100,000%
S SPAX Norden BAS AIO1093 SEKSNOR9 2016-01-26 123,5035%
S SPAX Norden MAX AIO1094 SEKSNOR10 2016-01-26 144,8035%
S SPAX Dollarförstärkning AIO675 SWEOFXUSD1 2015-12-28 100,000%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO631B SWEONOEU30 2015-12-21 104,367%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO631C SWEONOEU31 2015-12-21 113,447%
S SPAX BRICT BAS AIO560D SWEOBRICT1 2015-12-15 100,000%
S SPAX BRICT MAX AIO560E SWEOBRICT2 2015-12-15 100,000%
S SPAX Norden BAS AIO1083 SEKSNOR7 2015-12-15 125,3948%
S SPAX Norden MAX AIO1084 SEKSNOR8 2015-12-15 152,1500%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO628C SWEONOEU28 2015-11-24 106,172%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO628D SWEONOEU29 2015-11-24 119,017%
S SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader BAS AIO583D SWEORF07 2015-11-24 111,242%
S SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader MAX AIO583E SWEORF08 2015-11-24 126,338%
S SPAX Multistrategi BAS AIO583F SWEOEFI3 2015-11-24 117,883%
S SPAX Multistrategi MAX AIO583G SWEOEFI4 2015-11-24 142,355%
S SPAX Tillväxtländer Ränta MAX AIO557B SWEOTLR1 2015-11-17 121,815%
S SPAX Norden BAS AIO1077 SEKSNOR5 2015-11-17 123,4294%
S SPAX Norden MAX AIO1078 SEKSNOR6 2015-11-17 151,0760%
S SPAX Makrostrategi BAS AIO558A SWEOMS01 2015-11-04 114,932%
S SPAX Makrostrategi MAX AIO558B SWEOMS02 2015-11-04 127,522%
S SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader BAS AIO580D SWEORF05 2015-10-20 115,544%
S SPAX Räntefonder Tillväxtmarknader MAX AIO580E SWEORF06 2015-10-20 137,121%
S SPAX Multistrategi BAS AIO580F SWEOEFI1 2015-10-20 119,637%
S SPAX Multistrategi MAX AIO580G SWEOEFI2 2015-10-20 146,637%
S SPAX Norden BAS AIO1067 SEKSNOR3 2015-10-20 120,7938%
S SPAX Norden MAX AIO1068 SEKSNOR4 2015-10-20 148,0568%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO625C SWEONOEU26 2015-10-19 107,997%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO625D SWEONOEU27 2015-10-19 121,950%
S SPAX Norden BAS AIO1061 SEKSNOR1 2015-09-22 120,1110%
S SPAX Norden MAX AIO1062 SEKSNOR2 2015-09-22 150,2776%
S SPAX USA BAS AIO1059 SEKSUSA9 2015-09-22 127,0473%
S SPAX USA MAX AIO1060 SEKSUSA10 2015-09-22 166,0579%
S SPAX Energibolag BAS AIO579D SWEOENBO5 2015-09-22 100,000%
S SPAX Energibolag MAX AIO579E SWEOENBO6 2015-09-22 100,000%
S SPAX Nordeuropa PLUS AIO624C SWEONOEU23 2015-09-21 109,159%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO624D SWEONOEU24 2015-09-21 112,066%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO624E SWEONOEU25 2015-09-21 127,096%
S SPAX Kinesisk Växtkraft BAS AIO1053 SEKSKVK7 2015-08-25 106,9221%
S SPAX Kinesisk Växtkraft MAX AIO1054 SEKSKVK8 2015-08-25 115,9209%
S SPAX USA BAS AIO1051 SEKSUSA7 2015-08-25 129,0827%
S SPAX USA MAX AIO1052 SEKSUSA8 2015-08-25 169,7984%
S SPAX Nordeuropa PLUS AIO622C SWEONOEU20 2015-07-21 111,570%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO622D SWEONOEU21 2015-07-21 115,701%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO622E SWEONOEU22 2015-07-21 131,900%
S SPAX Energibolag BAS AIO571F SWEOENBO1 2015-07-21 100,000%
S SPAX Energibolag MAX AIO571G SWEOENBO2 2015-07-21 100,000%
S SPAX USA BAS AIO1045 SEKSUSA5 2015-07-21 130,7275%
S SPAX USA MAX AIO1046 SEKSUSA6 2015-07-21 171,8803%
S SPAX Kinesisk Växtkraft BAS AIO1047 SEKSKVK5 2015-07-21 107,9392%
S SPAX Kinesisk Växtkraft MAX AIO1048 SEKSKVK6 2015-07-21 119,0210%
S SPAX USA BAS AIO1037 SEKSUSA3 2015-06-23 128,6151%
S SPAX USA MAX AIO1038 SEKSUSA4 2015-06-23 175,0471%
S SPAX Asiatisk Infrastruktur BAS AIO1039 SEKSAI05 2015-06-23 109,8654%
S SPAX Asiatisk Infrastruktur MAX AIO1040 SEKSAI06 2015-06-23 124,6634%
S SPAX Euroland BAS AIO1041 SEKSEUL1 2015-06-23 114,6803%
S SPAX Euroland MAX AIO1042 SEKSEUL2 2015-06-23 129,3606%
S SPAX K.A.N BAS AIO568F SWEOKAN7 2015-06-23 100,000%
S SPAX K.A.N MAX AIO568G SWEOKAN8 2015-06-23 100,000%
S SPAX Nordeuropa PLUS AIO620C SWEONOEU17 2015.-06-16 113,617%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO620D SWEONOEU18 2015.-06-16 119,094%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO620E SWEONOEU19 2015.-06-16 139,401%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO614D SWEONOEU15 2015-05-26 116,774%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO614E SWEONOEU16 2015-05-26 132,818%
S SPAX USA BAS AIO1028 SEKSUSA1 2015-05-19 124,5656%
S SPAX USA MAX AIO1029 SEKSUSA2 2015-05-19 156,2174%
S SPAX Asiatisk Infrastruktur BAS AIO1030 SEKSAI03 2015-05-19 110,5409%
S SPAX Asiatisk Infrastruktur MAX AIO1031 SEKSAI04 2015-05-19 124,0934%
S SPAX K.A.N BAS AIO566D SWEOKAN5 2015-05-19 100,000%
S SPAX K.A.N MAX AIO566E SWEOKAN6 2015-05-19 100,000%
S SPAX Törnrosa AIO356I FSPOTRN3 2015-04-29 191,696%
S SPAX Törnrosa AIO351I FSPOTRN2 2015-04-29 195,178%
S SPAX Törnrosa AIO345G FSPOTRN1 2015-04-29 201,198%

 

Slutliga villkor (pdf) Namn VPC-kod /Faktablad (pdf) Kortnamn Återbetalningsdag Slutkurs
S SPAX Nordeuropa BAS AIO608C SWEONOEU13 2015-04-21 116,538%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO608D SWEONOEU14 2015-04-21 130,192%
S SPAX USA BAS AIO565D SWEOUS18 2015-04-21 122,404%
S SPAX USA MAX AIO565E SWEOUS19 2015-04-21 140,140%
S SPAX Asiatisk Infrastruktur MAX AIO1022 SEKSAI02 2015-04-21 117,1807%
S SPAX Asiatisk Infrastruktur BAS AIO1021 SEKSAI01 2015-04-21 107,7313%
S SPAX Hållbarhet MAX AIO1020 SEKSHB04 2015-04-21 136,2332%
S SPAX Hållbarhet BAS AIO1019 SEKSHB03 2015-04-21 116,4313%
S SPAX K.A.N BAS AIO563D SWEOKAN3 2015-03-24 100,000%
S SPAX K.A.N MAX AIO563E SWEOKAN4 2015-03-24 100,000%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO602B SWEONOEU11 2015-03-24 113,789%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO602C SWEONOEU12 2015-03-24 126,182%
S SPAX Hållbarhet BAS AIO1011 SEKSHB01 2015-03-17 118,8590%
S SPAX Hållbarhet MAX AIO1012 SEKSHB02 2015-03-17 141,2987%
S SPAX Tyskland BAS AIO1013 SEKSTY01 2015-03-17 123,5458%
S SPAX Tyskland MAX AIO1014 SEKSTY02 2015-03-17 151,9299%
S SPAX Sverige BAS AIO556A SWEOOMX1 2015-03-03 139,788%
S SPAX Sverige MAX AIO556B SWEOOMX2 2015-03-03 170,568%
S SPAX K.A.N BAS AIO562B SWEOKAN1 2015-02-24 100,000%
S SPAX K.A.N MAX AIO562C SWEOKAN2 2015-02-24 100,000%
S SPAX BRIC BAS AIO1097 SEKSBRI23 2015-02-24 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1098 SEKSBRI24 2015-02-24 100,000%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO599B SWEONOEU9 2015-02-17 114,210%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO599C SWEONOEU10 2015-02-17 126,599%
S SPAX Kanada BAS AIO561B SWEOCAD3 2015-01-27 112,246%
S SPAX Kanada MAX AIO561C SWEOCAD4 2015-01-27 123,472%
S SPAX BRIC BAS AIO1091 SEKSBRI21 2015-01-27 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1092 SEKSBRI22 2015-01-27 100,000%
S SPAX Stora värdebolag BAS AIO555I SWEOSB07 2015-01-27 119,600%
S SPAX Stora värdebolag MAX AIO555J SWEOSB08 2015-01-27 133,628%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO595B SWEONOEU7 2015-01-27 114,860%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO595C SWEONOEU8 2015-01-27 128,233%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO555G SWEORS31 2015-01-27 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO555H SWEORS32 2015-01-27 100,000%
S SPAX Stora värdebolag BAS AIO551J SWEOSB05 2014-12-16 125,319%
S SPAX Stora värdebolag MAX AIO551K SWEOSB06 2014-12-16 143,755%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO589B SWEONOEU5 2014-12-16 115,787%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO589C SWEONOEU6 2014-12-16 131,066%
S SPAX Kanada BAS AIO560B SWEOCAD1 2014-12-16 113,320%
S SPAX Kanada MAX AIO560C SWEOCAD2 2014-12-16 127,681%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO551H SWEORS29 2014-12-16 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO551I SWEORS30 2014-12-16 100,000%
S SPAX BRIC BAS AIO1081 SEKSBRI19 2014-12-16 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1082 SEKSBRI20 2014-12-16 100,000%
S SörmlandsSparbank Spax Himalaya BAS AIO552B SWEOSOS05 2014-12-09 107,202%
S SörmlandsSparbank Spax Himalaya MAX AIO552C SWEOSOS06 2014-12-09 112,188%
S SPAX Viking BAS AIO559A SWEOVIK1 2014-12-09 117,101%
S SPAX Viking MAX AIO559B SWEOVIK2 2014-12-09 126,784%
S SPAX Etik BAS AIO547A SWEOETI03 2014-11-26 122,145%
S SPAX Etik MAX AIO547B SWEOETI04 2014-11-26 138,984%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO583B SWEONOEU3 2014-11-25 117,694%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO583C SWEONOEU4 2014-11-25 134,835%
S SPAX HSB Bospar AIO488 SWEOHSB1 2014-11-26 108,583%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO548H SWEORS27 2014-11-18 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO548I SWEORS28 2014-11-18 100,000%
S SPAX Stora Bolag BAS AIO548J SWEOSB03 2014-11-18 130,373%
S SPAX Stora Bolag  MAX AIO548K SWEOSB04 2014-11-18 152,647%
S SPAX Råvaruvalutor MAX AIO628B SWEOVK09 2014-11-21 100,000%
S SPAX Ny Energi BAS AIO548F SWEONE22 2014-11-18 100,000%
S SPAX Ny Energi MAX AIO548G SWEONE23 2014-11-18 104,269%
S SPAX BRIC BAS AIO1075 SEKSBRI17 2014-11-18 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1076 SEKSBRI18 2014-11-18 100,000%
S SPAX Dalarna BAS AIO544A SWEODAL1 2014-10-28 100,074%
S SPAX Dalarna MAX AIO544B SWEODAL2 2014-10-28 100,127%
S SPAX Ny Energi BAS AIO546F SWEONE20 2014-10-21 100,000%
S SPAX Ny Energi MAX AIO546G SWEONE21 2014-10-21 102,520%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO546H SWEORS25 2014-10-21 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO546I SWEORS26 2014-10-21 100,000%
S SPAX Nordeuropa BAS AIO580B SWEONOEU1 2014-10-21 122,037%
S SPAX Nordeuropa MAX AIO580C SWEONOEU2 2014-10-21 143,729%
S SPAX BRIC BAS AIO1065 SEKSBRI15 2014-10-21 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1066 SEKSBRI16 2014-10-21 100,000%
S SPAX Fyrspann BAS AIO625B SWEOFYR20 2014-10-20 100,000%
S SPAX VAtten BAS AIO545E SWEOH2O3 2014-10-21 149,814%
S SPAX VAtten MAX AIO545F SWEOH2O4 2014-10-21 184,301%
S SPAX USA BAS AIO579B SWEOUS34 2014-09-23 114,951%
S SPAX USA MAX AIO579C SWEOUS35 2014-09-23 129,902%
S SPAX Nordiska bolag BAS AIO543D SWEONB11 2014-09-23 128,237%
S SPAX Nordiska bolag MAX AO543E SWEONB12 2014-09-23 149,616%
S SPAX BRIC BAS AIO1057 SEKSBRI13 2014-09-23 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1058 SEKSBRI14 2014-09-23 100,000%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO543F SWEORS23 2014-09-23 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO543G SWEORS24 2014-09-23 100.000%
S SPAX Fyrspann BAS AIO624B SWEOFYR19 2014-09-22 100,000%
S SPAX BRIC BAS AIO1049 SEKSBRI11 2014-08-26 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1050 SEKSBRI12 2014-08-2'6 100,000%
S SPAX Nordiska Bolag BAS AIO542E SWEONB09 2014-08-19 132,828%
S SPAX Nordiska Bolag MAX AIO542F SWEONB10 2014-08-19 157,683%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO542G SWEORS21 2014-08-19 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO542H SWEORS22 2014-08-19 100,000%
S SPAX BRIC BAS AIO1043 SEKSBRI9 2014-07-22 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1044 SEKSBRI10 2014-07-22 100,000%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO540I SWEORS19 2014-07-22 100,000%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO540J SWEORS20 2014-07-22 100,000%
S SPAX Nordiska Bolag BAS AIO540G SWEONB07 2014-07-22 136,486%
S SPAX Nordiska Bolag MAX AIO540H SWEONB08 2014-07-22 164,110%
S SPAX Infrastruktur BAS AIO540E SWEOINF13 2014-07-22 157,447%
S SPAX Infrastruktur MAX AIO540F SWEOINF14 2014-07-22 198,562%
S SPAX Fyrspann BAS AIO622B SWEOFYR18 2014-07-22 114,100%
S SPAX USA PLUS AIO571C SWEOUSA25 2014-07-22 111,460%
S SPAX USA BAS AIO571D SWEOUSA26 2014-07-22 114,746%
S SPAX USA MAX AIO571E SWEOUSA27 2014-07-22 124,156%
S SPAX Etik & Miljö BAS AIO539A SWEOETI01 2014-07-09 139,120%
S SPAX Etik & Miljö MAX AIO539B SWEOETI02 2014-07-09 168,210%
S Sörmlands Sparbanks SPAX Norden 1 AIO541B SWEOSOS02 2014-07-09 139,689%
S Sörmlands Sparbanks SPAX Norden 2 AIO541C SWEOSOS03 2014-07-09 168,605%
S SPAX USA med Valutafaktor BAS AIO575A SWEOUSV3 2014-06-30 137,207%
S SPAX USA med Valutafaktor MAX AIO575B SWEOUSV4 2014-06-30 161,473%
S SPAX  USA PLUS AIO568C SWEOUS22 2014-06-24 113,105%
S SPAX USA BAS AIO568D SWEOUS23 2014-06-24 117,145%
S SPAX USAMAX AIO568E SWEOUS24 2014-06-24 127,433%
S SPAX BRIC BAS AIO1035 SEKSBRI7 2014-06-24 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1036 SEKSBRI8 2014-06-24 100,000%
S SPAX Fyrspann BAS AIO620B SWEOFYR17 2014-06-18 115,100%
S SPAX Kreditstrategi BAS AIO537J SWEOKS01 2014-06-18 107,685%
S SPAX Kreditstrategi MAX AIO537K SWEOKS02 2014-06-18 113,833%
S SPAX Infrastruktur BAS AIO537F SWEOINF11 2014-06-18 151,125%
S SPAX Infrastruktur MAX AIO537G SWEOINF12 2014-06-18 191,003%
S SPAX Nordiska bolag BAS AIO537H SWEONB05 2014-06-18 134,212%
S SPAX Nordiska bolag MAX AIO537I SWEONB06 2014-06-18 163,536%
S SPAX Dollarförstärkning BAS AIO573A SWEODF01 2014-06-17 106,322%
S SPAX Dollarförstärkning MAX AIO573B SWEODF02 2014-06-17 113,675%
S SPAX USA med Valutafaktor BAS AIO572A SWEOUSV1 2014-06-17 140,841%
S SPAX USA med Valutafaktor MAX AIO572B SWEOUSV2 2014-06-17 164,959%
S SPAX C10 Valutaindex AIO570A SWEOKINEX1 2014-06-09 100,000%
S SPAX C10 Valutaindex AIO570B SWEOKINEX2 2014-06-09 100,000%
S SPAX HSB AIO536 SWEOHSB03 2014-05-28 100,000%
S SPAX Guld BAS AIO614B SWEOGULD2 2014-05-27 100,000%
S SPAX Guld MAX AIO614C SWEOGULD3 2014-05-27 100,000%
S SPAX Sol Vind Vatten BAS AIO1023 SEKSSVV1 2014-05-27 100,000%
S SPAX Sol Vind Vatten MAX AIO1024 SEKSSVV2 2014-05-27 100,000%
S SPAX Nordiska Bolag BAS AIO535H SWEONB03 2014-05-21 131,831%
S SPAX Nordiska Bolag MAX AIO535I SWEONB04 2014-05-21 163,661%
S SPAX Infrastruktur BAS AIO535F SWEOINF9 2014-05-21 149,796%
S SPAX Infrastruktur MAX AIO535G SWEOINF10 2014-05-21 193,6165%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO1 TAUREUR1 2014-05-16 104,000%
S SPAX Skog & Metall BAS AIO567A SWEOSKME1 2014-05-19 101,055%
S SPAX Skog & Metall MAX AIO567B SWEOSKME2 2014-05-19 102,230%
S SPAX BRIC BAS AIO1026 SEKSBRI5 2014-05-20 100,000%
S SPAX BRIC MAX AIO1027 SEKSBRI6 2014-05-20 100,00%
S SPAX USA BAS AIO566B SWEOUS20 2014-05-20 111,210%
S SPAX USA MAX AIO566C SWEOUS21 2014-05-20 117,615%
S SPAX Trend BAS AIO538A SWEOKR12 2014-05-14 106,8159%
S SPAX Trend MAX AIO538B SWEOKR13 2014-05-14 112,1356%
S SPAX Nordiska bolag BAS AIO533H SWEONB01 2014-04-23 143,429%
S SPAX Nordiska bolag MAX AIO533I SWEONB02 2014-04-23 176,000%
S SPAX Infrastruktur BAX AIO533F SWEOINF7 2014-04-23 158,014%
S SPAX Infrastruktur MAX AIO533G SWEOINF8 2014-04-23 216,028%
S SPAX Råvaruvalutor BAS AIO608A SWEORV07 2014-04-22 100%
S SPAX Råvaruvalutor MAX AIO608B SWEORV08 2014-04-22 100%
S SPAX Tillväxtvalutor BAS AIO565C SWEOTV09 2014-04-22 100%
S SPAX Taiwan BAS AIO1017 SEKSTAI3 2014-04-22 100,7533017%
S SPAX Taiwan MAX AIO1018 SEKSTAI4 2014-04-22 102,0941787%
S SPAX Stranda Jubileum MAX AIO1015 SEKSSJ01 2014-04-01 100,287%
S SPAX Asien Valuta MAX AIO563C SWEOASIV4 2014-03-25 100%
S SPAX Valutaintervall Sterling BAS AIO641A SWEOGBP15 2014-03-24 100%
S SPAX Infrastruktur BAS AIO532F SWEOINF5 2014-03-19 171,661%
S SPAX Infrastruktur MAX AIO532G SWEOINF6 2014-03-19 236,808%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO532H SWEORS17 2014-03-19 100%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO532I SWEORS18 2014-03-19 100%
S SPAX Sverige MAX AIO532J SWEOSVE5 2014-03-19 178,317%
S SPAX Taiwan BAS AIO1009 SEKSTAI1 2014-03-18 103,239%
S SPAX Taiwan MAX AIO1010 SEKSTAI2 2014-03-18 108,591%
S SPAX Erik Sverige Kupong AIO643 SWEOETIK1 2014-02-26 104,11%
S SPAX Valutakupong BAS AIO1102 SEKSVK03 2014-02-25 100%
S SPAX VAlutakupong MAX AIO1103 SEKSVK04 2014-02-25 100%
S SPAX Sverige BAS AIO531G SWEOSVE3 2014-02-19 145,596%
S SPAX Sverige MAX AIO531H SWEOSVE4 2014-02-19 172,954%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO531E SWEORS15 2014-02-19 100%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO531F SWEORS16 2014-02-19 100%
S SPAX Infrastruktur BAS AIO531C SWEOINF3 2014-02-19 163,84392%
S SPAX Infrastruktur MAX AIO531D SWEOINF4 2014-02-19 216,07986%
S SPAX Valutaintervall Sterling BAS AIO637A SWEOGBP14 2014-02-17 100%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO528H SWEORS14 2014-01-29 100%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO528G SWEORS13 2014-01-29 100%
S SPAX Guldstrategi MAX AIO555D SWEOGULD1 2014-01-28 100%
S SPAX Valutaintervall MAX AIO595A SWEOVALI3 2014-01-28 103,568%
S SPAXBRInT BAS AIO1089 SEKSBRINT9 2014-01-28 100%
S SPAXBRInT MAX AIO1090 SEKSBRINT10 2014-01-28 100%
S SPAX Kinesisk Växtkraft MAX AIO555F SWEOKVK04 2014-01-28 106,784%
S SPAX Kinesisk Växtkraft BAS AIO555E SWEOKVK03 2014-01-28 103,367%
S SPAX Valutaintervall Sterling BAS AIO631A SWEOGBP12 2013-12-23 100%
S SPAX EURSEK Valutaintervall AIO591 SWEOVALI2 2013-12-19 103,01%
S SPAX Sverige BAS AIO525I SWEOSVE1 2013-12-18 152,34%
S SPAX Sverige MAX AIO525J SWEOSVE2 2013-12-18 187,24%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO525G SWEORS11 2013-12-18 100%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO525H SWEORS12 2013-12-18 100%
S SPAX BRInT BAS AIO1079 SEKSBRINT7 2013-12-17 100%
S SPAX BRInT MAX AIO1080 SEKSBRINT8 2013-12-17 100%
S SPAX Valutaintervall MAX AIO589A SWEOVALI1 2013-12-17 104,18%
S SPAX Östergötland MAX AIO553B SWEOOG02 2013-12-17 140,01%
S SPAX Östergötland BAS AIO553A SWEOOG01 2013-12-17 119,71%
S SPAX Kinesisk Växtkraft MAX AIO551G SWEOKVK02 2013-12-17 104,58%
S SPAX Kinesisk Växtkraft BAS AIO551F SWEOKVK01 2013-12-17 102,26%
S SPAX Växtkraft BAS AIO554A SWEONORD1 2013-12-11 100%
S SPAX Växtkraft MAX AIO554B SWEONORD2 2013-12-11 100%
S SörmlandsSparbank SpaxTrygg     AIO552A SWEOSOS04 2013-12-10 110,55%
S SPAX Global BAS AIO527A SWEOGL17 2013-11-27 124,04%
S SPAX Global MAX AIO527B SWEOGL18 2013-11-27 138,83%
S SPAX Asien Valuta MAX AIO583A SWEOASIV6 2013-11-26 100%
S SPAX Valutaintervall Sterling BAS AIO636 SWEOGBP13 2013-11-25 100%
S SPAX Valutaintervall Sterling BAS AIO628A SWEOGBP11 2013-11-25 100%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO524G SWEORS09 2013-11-20 100%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO524H SWEORS10 2013-11-20 100%
S SPAX BRInT BAS AIO1073 SEKSBRINT5 2013-11-19 100%
S SPAX BRInT MAX AIO1074 SEKSBRINT6 2013-11-19 100%
S SPAX Fixed Best Sprinter AIO557A SWEOFBE1 2013-11-19 122,37%
S SPAX Nanoteknik BAS AIO523G SWEONA01 2013-10-23 124,00%
S SPAX Nanoteknik MAX AIO523H SWEONA02 2013-10-23 143,20%
S SPAX Vatten BAS AIO523E SWEOH2O1 2013-10-23 139,06%
S SPAX Vatten MAX AIO523F SWEOH2O2 2013-10-23 170,32%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO521G SWEORS07 2013-10-23 107,86%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO521H SWEORS08 2013-10-23 111,86%
S SPAX BRInT BAS AIO1063 SEKSBRINT3 2013-10-22 100%
S SPAX BRInTMAX AIO1064 SEKSBRINT4 2013-10-22 100%
S SPAX Stora Värdebolag BAS AIO545C SWEOSB01 2013-10-22 111,01%
S SPAX Stora Värdebolag MAX AIO545D SWEOSB02 2013-10-22 122,31%
S SPAX Asien Valutor AIO580A SWEOASIV5 2013-10-22 100%
S SPAX Pundförstärkning AIO625A SWEOGBP10 2013-10-21 100%
S SPAX Tillväxtvalutor BAS AIO584A SWEOTV12 2013-10-15 100%
S SPAX Tillväxtvalutor MAX AIO584B SWEOTV13 2013-10-15 100%
S SPAX Dollarintervall BAS AIO639 SWEODOL13 2013-09-30 100%
S SPAX Ny Energi AIO543C SWEONE19 2013-09-24 100%
S SPAX Valutaintervall Sterling BAS AIO624A SWEOGBP09 2013-09-24 100%
S SPAX Sterling MAX AIO579A SWEOGBP4 2013-09-24 100,76%
S SPAX BRInT BAS AIO1055 SEKSBRINT1 2013-09-24 100%
S SPAX BRInT MAX AIO1056 SEKSBRINT2 2013-09-24 100%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO518E SWEORS05 2013-09-18 111,35
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO518F SWEORS06 2013-09-18 117,03
S SPAX Sterling MAX AIO576A SWEOGBP2 2013-08-27 100%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO516E SWEORS03 2013-08-21 109,23%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO516F SWEORS04 2013-08-21 114,23%
S SPAX Alternativspar BAS AIO542C SWEOALT3 2013-08-20 123%
S SPAX Alternativspar MAX AIO542D SWEOALT4 2013-08-20 144%
S SPAX Dollarintervall BAS AIO638 SWEODOL12 2013-08-19 100%
SV SPAX Sterling MAX AIO571B SWEOGBP1 2013-07-23 100%
SV SPAX Alternativspar BAS AIO540C SWEOALT1 2013-07-23 120,2%
SV SPAX Alternativspar MAX AIO540D SWEOALT2 2013-07-23 140,5%
S SPAX Dollarintervall BAS AIO633 SWEODOL11 2013-07-29 100%
S SPAX Valutaintervall Sterling BAS AIO622A SWEOGBP08 2013-07-23 100%
S SPAX Råvarustrategi BAS AIO514G SWEORS01 2013-07-17 100%
S SPAX Råvarustrategi MAX AIO514H SWEORS02 2013-07-17 100%
S SPAX Dollarintervall BAS AIO632 SWEODOL10 2013-07-16 100%
S SPAX Tillväxtvalutor BAS AIO568B SWEOTV11 2013-06-25 100%
S SPAX Dollarintervall BAS AIO629 SWEODOL9 2013-06-25 100%
S SPAX Valutaintervall Sterling BAS AIO620A SWEOGBP07 2013-06-20 100%
S SPAX Multihedge BAS AIO537D SWEOMH03 2013-06-19 100%
S SPAX Multihedge MAX AIO537E SWEOMH04 2013-06-19 100%
S SPAX På Räls BAS AIO511G SWEOPR03 2013-06-19 100%
S SPAX På Räls MAX AIO511H SWEOPR04 2013-06-19 100%
S SPAX Eurointervall BAS AIO627 SWEOEUR1 2013-06-18 105,80%
S SPAX på Räls BAS AIO507H SWEOPR01 2013-05-29 100%
S SPAX på Räls MAX AIO507I SWEOPR02 2013-05-29 100%
S SPAX Valutaintervall Sterling BAS AIO614A SWEOGBP06 2013-05-28 100%
S SPAX HSB Bospar 7 AIO617A SWEOHSB7 2013-05-28 100%
S SPAX Multihedge BAS AIO535D SWEOMH01 2013-05-22 100%
S SPAX Multihedge MAX AIO535E SWEOMH02 2013-05-22 100%
S SPAX Tillväxt Valutor BAS AIO566A SWEOTV10 2013-05-21 100%
S SPAX USA BAS AIO506H SWEOUS14 2013-05-02 125,55%
S SPAX USA MAX AIO506I SWEOUS15 2013-05-02 132,30%
S SPAX Valutakupong BAS AIO565A SWEOVK07 2013-04-23 111,10%
S SPAX Valutakupong MAX AIO565B SWEOVK08 2013-04-23 122%
S SPAX Dollarintervall BAS AIO626 SWEODOL8 2013-04-23 100%
S SPAX Fästningen BAS AIO504A SWEOVAR3 2013-04-17 100%
S SPAX Fästningen MAX AIO504B SWEOVAR4 2013-04-17 100%
S SPAX USA AIO502G SWEOUS12 2013-04-03 127,144%
S SPAX USA MAX AIO502H SWEOUS13 2013-04-03 135,431%
S SPAX Valutakupong BAS AIO563A SWEOVK05 2013-03-26 114,60
S SPAX Valutakupong MAX AIO563B SWEOVK06 2013-03-26 123,40
S SPAX Dollarintervall BAS AIO602A SWEODOL3 2013-03-26 107%
S SPAX Pund Förstärkning AIO578 SWEOGBP5 2013-03-11 100%
S SPAX Aktiv Global BAS AIO500G SWEOGL11 2013-03-13 100%
S SPAX Aktiv Global MAX AIO500H SWEOGL12 2013-03-13 100%
S SPAX Asien Valuta MAX AIO562A SWEOASIV3 2013-02-26 102,292%
S SPAX Global Aktiv BAS AIO495G SWEOGL09 2013-02-20 100%
S SPAX Global Aktiv MAX AIO495H SWEOGL10 2013-02-20 100%
S SPAX Dollarintervall AIO599A SWEODOL1 2013-02-19 100%
S SPAX Dollarintervall AIO623 SWEODOL7 2013-02-12 100%
S SPAX Global BAS AIO494H SWEOGL07 2013-01-30 100%
S SPAX Global MAX AIO494I SWEOGL08 2013-01-30 100%
S SPAX Infrastruktur BAS AIO528E SWEOINF1 2013-01-30 139,846%
S SPAX Infrastruktur MAX AIO528F SWEOINF2 2013-01-30 174,712%
S SPAX BRIC MAX AIO555C SWEOBRI4 2013-01-29 100%
S SPAX Europa PLUS AIO555B SWEOEU121 2013-01-29 105,50%
S SPAX Asien Valuta AIO561A SWEOASIV2 2013-01-29 102,98%
S SPAX Sverige MAX AIO571A SWEOSVE7 2013-01-15 100%
S SPAX Aktiv Global BAS AIO491H SWEOGL05 2013-01-09 100%
S SPAX Aktiv Global MAX AIO491I SWEOGL06 2013-01-09 100%
S SPAX Dollarintervall BAS AIO621 SWEODOL6 2012-12-28 100%
S SPAX På Räls MAX AIO525F SWEOPR10 2012-12-19 145,823%
S SPAX På Räls BAS AIO525E SWEOPR09 2012-12-19 123,606%
S SPAX Asien Valuta MAX AIO560A SWEOASIV1 2012-12-18 104,562%
S SPAX Råvaruvalutor MAX AIO551E SWEORV06 2012-12-18 103,101%
S SPAX Råvaruvalutor BAS AIO551D SWEORV05 2012-12-18 101,240%
S SPAX BRIC MAX AIO551C SWEOBRI3 2012-12-18 100%
S SPAX HSB AIO550 SWEOHSB4 2012-12-18 104,95%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO551B SWEOEU120 2012-12-18 105,50%
S SPAX Kreditkorg RB411K FSPOKR11 2012-12-10 100,95%
S SPAX Sverige MAX AIO568A SWEOSVE6 2012-12-11 100%
S SPAX Global Aktiv BAS AIO490i SWEOGL03 2012-12-12 100%
S SPAX Global Aktiv MAX AIO490J SWEOGL04 2012-12-12 100%
S SPAX Pension AIO294D FSPOPEN4 2012-12-05 149,61%
S SPAX Pension AIO302D FSPOPEN5 2012-12-05 139,78%
S SPAX Pension AIO308D FSPOPEN6 2012-12-05 142,08%
S SPAX Dollarintervall AIO612 SWEODOL5 2012-11-28 100%
S SPAX På Räls MAX AIO524F SWEOPR08 2012-11-21 128,07%
S SPAX På Räls BAS AIO524E SWEOPR07 2012-11-21 115,31%
S SPAX Aktiv Global MAX AIO489J SWEOGL02 2012-11-21 100%
S SPAX Aktiv Global BAS AIO489I SWEOGL01 2012-11-21 100%
S SPAX BRIC MAX AIO548C SWEOBRI2 2012-11-20 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO548B SWEOEU1119 2012-11-20 105,80%
S SPAX Råvaruvalutor BAS AIO549A SWEORV03 2012-11-20 104,332%
S SPAX Råvaruvalutor MAX AIO549B SWEORV04 2012-11-20 111,072%
S SPAX Bland Portfölj BAS AIO487I SWEOBP13 2012-10-31 100%
S SPAX Bland Portfölj MAX AIO487J SWEOBP14 2012-10-31 100%
S SPAX Galaxy World BAS AIO523C SWEOVG03 2012-10-24 101,11%
S SPAX Galaxy World MAX AIO523D SWEOVG04 2012-10-24 101,90%
S SPAX Asiatiska Tigrar BAS AIO521E SWEOAT05 2012-10-24 124,87%
S SPAX Asiatiska Tigrar MAX AIO521F SWEOAT06 2012-10-24 144,42%
S SPAX Råvaruvalutor BAS AIO545A SWEORV01 2012-10-23 105,96%
S SPAX Råvaruvalutor MAX AIO545B SWEORV02 2012-10-23 115,40%
S SPAX BRIC MAX AIO546C SWEOBRI1 2012-10-23 100%
S SPAX Dollarintervall 4 AIO607 SWEODOL4 2012-10-23 104,55%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO546B SWEOEU118 2012-10-23 105.85%
S SPAX Aktiv Atlas AIO485I SWEOVD48 2012-10-10 100%
S SPAX Aktiv Atlas MAX AIO485J SWEOVD49 2012-10-10 100%
S SPAX Pension AIO275D FSPOPEN1 2012-10-03 151,15%
E SPAX Pension AIO284D FSPOPEN2 2012-10-03 147,22%
S SPAX Pension AIO290D FSPOPEN3 2012-10-03 142,55%
S SPAX Aktiv Atlas AIO483G SWEOVD46 2012-09-26 100%
S SPAX Aktiv Atlas MAX AIO483H SWEOVD47 2012-09-26 100%
S SPAX Europa Trygghet Plus AIO543B SWEOEU117 2012-09-25 105,70%
S SPAX Dollarintervall BAS AIO600 SWEODOL2 2012-09-25 104,75%
S SPAX Asiatiska Tigrar BAS AIO518C SWEOAT03 2012-09-19 108,905%
S SPAX Asiatiska Tigrar MAX AIO518D SWEOAT04 2012-09-19 115,160%
S SPAX Aktiv Atlas MAX AIO481H SWEOVD45 2012-08-29 100%
S SPAX Aktiv Atlas AIO481G SWEOVD44 2012-08-29 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO542B SWEOEU116 2012-08-21 105,62%
S SPAX Asiatiska Tigrar MAX AIO516D SWEOAT02 2012-08-22 102,417%
S SPAX Asiatiska Tigrar BAS AIO516C SWEOAT01 2012-08-22 101,470%
S SPAX Aktiv Atlas AIO480J SWEOVD42 2012-08-01 100%
S SPAX Aktiv Atlas MAX AIO480K SWEOVD43 2012-08-01 100%
S SPAX På Räls AIO514E SWEOPR05 2012-07-18 100%
S SPAX På Räls MAX AIO514F SWEOPR06 2012-07-18 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO540B SWEOEU115 2012-07-24 104,95%
S SPAX Trygghet AIO541A SWEOSOS1 2012-07-11 104,8%
S SPAX Aktiv Atlas MAX AIO479K SWEOVD41 2012-07-04 100%
S SPAX Aktiv Atlas AIO479J SWEOVD40 2012-07-04 100%
S SPAX Kronförstärkning MAX AIO1034 SEKSKF05 2012-06-26 100%
S SPAX Kronförstarkning MINMAX AIO1033 SEKSKF04 2012-06-26 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO537C SWEOEU114 2012-06-20 105%
S SPAX Hedgestrategi MAX AIO511F SWEOHS06 2012-06-19 222,824%
S SPAX Hedgestrategi BAS AIO511E SWEOHS05 2012-06-19 170,185%
S SPAX Aktiv Atlas AIO478J SWEOVD38 2012-06-14 100%
S SPAX Aktiv Atlas MAX AIO478K SWEOVD39 2012-06-14 100%
S SPAX Alternativ Energi AIO482 SWEOAE01 2012-06-13 100%
S SPAX Hedgestrategi MAX AIO507G SWEOHS04 2012-05-30 215,570%
S SPAX Hedgestrategi AIO507F SWEOHS03 2012-05-30 163,564%
S SPAX Växtkraft MAX AIO477I SWEOPEI6 2012-05-24 100%
S SPAX Växtkraft AIO477H SWEOPEI5 2012-05-24 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO535C SWEOEU113 2012-05-23 104,85%
S SPAX Kronförstärkning MAX AIO1025 SEKSKF03 2012-05-22 100%
S SPAX Hedgestrategi AIO506F SWEOHS01 2012-05-02 163,081%
S SPAX Hedgestrategi MAX AIO506G SWEOHS02 2012-05-02 214,692%
S SPAX Oljevalutor BAS AIO533C SWEOOV03 2012-04-25 109,463%
S SPAX Oljevalutor MAX AIO533D SWEOOV04 2012-04-25 118,400%
S SPAX Kinesiska Järnvägar MAX AIO533E SWEOKJ02 2012-04-25 107,117%
S SPAX Växtkraft AIO476H SWEOPEI3 2012-04-25 100%
S SPAX Växtkraft MAX AIO476I SWEOPEI4 2012-04-25 100%
S SPAX Valutaorm MAX AIO1016 SEKSVO02 2012-04-24 107%
S SPAX Afrika MAX AIO502F SWEOAF03 2012-04-04 100%
S LångSPAX RB173 FSPOSV13 2012-04-04 152,292%
S SPAX Växtkraft AIO475G SWEOPEI1 2012-04-04 100%
S SPAX Växtkraft MAX AIO475H SWEOPEI2 2012-04-04 100%
S SPAX Kinesiska Järnvägar MAX AIO532E SWEOKJ01 2012-03-21 129,565%
S SPAX Oljevalutor MAX AIO532D SWEOOV02 2012-03-21 138,218%
S SPAX Oljevalutor BAS AIO532C SWEOOV01 2012-03-21 119,109%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO532B SWEOEU111 2012-03-21 104%
S SPAX Valutaorm MAX AIO1008 SEKSVO01 2012-03-20 104,05%
S SPAX Afrika MAX AIO500F SWEOAF02 2012-03-14 100%
S SPAX Alpin MAX AIO474J SWEOAL15 2012-03-13 106,5%
S SPAX Alpin BAS AIO474I SWEOAL14 2012-03-13 109%
S  SPAX Alpin MAX  AIO473J  SWEOAL13  2012-02-22 100%
S  SPAX Alpin BAS  AIO473I  SWEOAL12  2012-02-22 100%

SPAX Företagsobligationer BAS

Slutliga villkor (pdf)

Namn VPC-kod/ Faktablad (pdf) Kortnamn Återbetalningsdag Slutkurs
S SPAX Afrika MAX AIO495F SWEOAF01 2012-02-22 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO531B SWEOEU110 2012-02-22 105%
S SPAX Europa Trygghet AIO529 SWEOEU109 2012-02-01 106%
S SPAX Aktiv Trend MAX AIO494G SWEOTR04 2012-02-01 123,031%
S SPAX Aktiv Trend AIO494F SWEOTR03 2012-02-01 114,498%
S SPAX Fyrspann MAX AIO555A SWEOFYR16 2012-01-31 100%
S SPAX Trend MAX AIO491G SWEOTR02 2012-01-05 132,975%
S SPAX Trend BAS AIO491F SWEOTR01 2012-01-05 120,762%
S SPAX Blandportfölj MAX AIO470J SWEOBP12 2012-01-04 100%
S SPAX Blandportfölj BAS AIO470I SWEOBP11 2012-01-04 100%
S SPAX Sjuhärad MAX AIO469B SWEOSJU2 2011-12-21 100%
S SPAX Sjuhärad BAS AIO468A SWEOSJU1 2011-12-21 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO525D SWEOEU107 2011-12-21 108%
S SPAX Hedge MAX AIO525C SWEOHE04 2011-12-21 100%
S SPAX Hedge BAS AIO525B SWEOHE03 2011-12-21 100%
S SPAX Blandportfölj MAX AIO468J SWEOBP10 2011-12-21 100%
S SPAX Blandportfölj SPAX AIO468I SWEOBP09 2011-12-21 100%
S SPAX Fyrspann MAX AIO551A SWEOFYR15 2011-12-20 100%
S SPAX Ny Energi MAX AIO490H SWEONE18 2011-12-14 100%
S SPAX Ny Energi AIO490G SWEONE17 2011-12-14 100%
S SPAX Naturlig Energi MAX AIO467I SWEONE04 2011-11-30 100%
S SPAX Naturlig Energi SPAX AIO467H SWEONE03 2011-11-30 100%
S SPAX Hedge BAS AIO526A SWEOHE01 2011-11-23 101,040%
S SPAX Hedge MAX AIO526B SWEOHE02 2011-11-23 102,428%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO524D SWEOEU106 2011-11-23 109%
S SPAX Valuta Galaxy BAS AIO524B SWEOVG05 2011-11-23 106,674%
S SPAX Valuta Galaxy MAX AIO524C SWEOVG06 2011-11-23 113,347%
S SPAX Ny Energi MAX AIO489H SWEONE15 2011-11-23 100%
S SPAX Ny Energi AIO489G SWEONE16 2011-11-23 100%
S SPAX Fyrspann MAX AIO548A SWEOFYR14 2011-11-22 100%
S SPAX Naturlig Energi MAX AIO465H SWEONE02 2011-11-09 100%
S SPAX Naturlig Energi BAS AIO465G SWEONE01 2011-11-09 100%
S SPAX Ny Energi MAX AIO487H SWEONE14 2011-11-02 100%
S SPAX Ny Energi BAS AIO487G SWEONE13 2011-11-02 100%
S SPAX Valuta Galaxy MAX AIO521C SWEOVG02 2011-10-26 107,509%
S SPAX Valuta Galaxy BAS AIO521B SWEOVG01 2011-10-26 103,754%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO521D SWEOEU105 2011-10-26 110%
S SPAX FRB EURO MAX AIO523B SWEOFR02 2011-10-26 220,071%
S SPAX FRB EURO BAS AIO523A SWEOFR01 2011-10-26 161,085%
S SPAX Fyrspann MAX AIO546A SWEOFYR13 2011-10-25 100%
S SPAX Alpinist MAX AIO462H SWEOAL11 2011-10-19 110%
S SPAX Alpinist SPAX AIO462G SWEOAL10 2011-10-19 110%
S SPAX Aktiv Alfa Japan MAX AIO485H SWEOAJ04 2011-10-12 122,325%
S SPAX Aktiv Alfa Japan AIO485G SWEOAJ03 2011-10-12 113,396%
S SPAX Alpinist SPAX AIO461G FSPOALP8 2011-09-28 110%
S SPAX Alpinist MAX AIO461H FSPOALP9 2011-09-28 110%
S SPAX Fyrspann MAX AIO543A SWEOFYR12 2011-09-27 100%
S SPAX Ny Energi AIO483F SWEONE11 2011-09-21 100%
S SPAX Ny Energi MAX AIO483E SWEONE12 2011-09-21 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO518B SWEOEU104 2011-09-21 112,1%
S SPAX Indiska Oceanen AIO460D FSPOIN12 2011-09-07 118,78%
S SPAX Indiska Oceanen MAX AIO460E FSPOIN13 2011-09-07 131,85%
S SPAX Biobränsle MAX RB460G FSPOBI10 2011-09-07 119,379%
S SPAX Biobränsle SPAX RB460F FSPOBIO9 2011-09-07 111,261%
S SPAX Ny Energi MAX AIO481F SWEONE10 2011-08-31 100%
S SPAX Ny Energi AIO481E SWEONE09 2011-08-31 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO516B SWEOEU103 2011-08-24 112,61%
S SPAX Fyrspann BAS AIO542A SWEOFYR11 2011-08-23 100%
S SPAX Indiska Oceanen MAX AIO459E FSPOIN11 2011-08-17 142,721%
S SPAX Indiska Oceanen SPAX AIO459D FSPOIN10 2011-08-17 125,194%
S SPAX Biobränsle SPAX AIO459F FSPOBIO7 2011-08-17 103,550%
S SPAX Biobränsle MAX AIO459G FSPOBIO8 2011-08-17 106,051%
S SPAX Ny Energi MAX AIO480I SWEONE08 2011-08-03 100%
S SPAX Ny Energi AIO480H SWEONE07 2011-08-03 100%
S SPAX Indiska Oceanen MAX AIO458E FSPOIND9 2011-07-27 147,813%
S SPAX Indiska Oceanen SPAX AIO48D FSPOIND8 2011-07-27 126,184%
S SPAX Indiska Oceanen MAX RB458G FSPOBIO6 2011-07-27 100%
S SPAX Biobränsle SPAX RB458F FSPOBIO5 2011-07-27 100%
S SPAX Nya Europa MAX AIO514D SWEONU13 2011-07-20 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO514C SWEOEU102 2011-07-20 114%
S SPAX Biobränsle MAX RB457G FSPOBIO4 2011-07-06 100%
S SPAX Biobränsle SPAX RB457F FSPOBIO3 2011-07-06 100%
S SPAX Indiska Oceanen MAX AIO457E FSPOIND7 2011-07-06 156,123%
S SPAX Indiska Oceanen SPAX AIO457D FSPOIND6 2011-07-06 130,733%
S SPAX Ny Energi MAX AIO479I SWEONE06 2011-07-05 100%
S SPAX Ny Energi AIO479H SWEONE05 2011-07-05 100%
S SPAX Polar AIO513 SWEOPOL1 2011-06-29 113,55%
S SPAX Nya Europa MAX AIO511D SWEONU12 2011-06-22 100%
S SPAX Europa Trygghet PLUS AIO511C SWEOEU101 2011-06-22 112,46%
S SPAX Aktiv Alfa MAX AIO478I SWEOAA12 2011-06-17 100%
S SPAX Kronförstärkning MAX AIO537B SWEOKF02 2011-06-15 104,123%
S SPAX Aktiv Alfa AIO478H SWEOAA11 2011-06-17 100%
S SPAX Biobränsle SPAX RB456F FSPOBIO1 2011-06-10 100%
S SPAX Biobränsle MAX RB456G FSPOBIO2 2011-06-10 100%
S SPAX Nya Europa MAX AIO507E SWEONU11 2011-06-01 100%
S SPAX Europa AIO507D SWEOEU100 2011-06-01 111,12%
S SPAX Aktiv Alfa AIO477F SWEOAA09 2011-05-25 100%
S SPAX Akti Alfa MAX AIO477G SWEOAA10 2011-05-25 100%
S SPAX Kronförstärkning MAX AIO535B SWEOKF01 2011-05-25 104,502%
S SPAX Europa AIO506D SWEOEU99 2011-05-04 110,75%
S SPAX Nya Europa MAX AIO506E SWEONU10 2011-05-04 100%
S SPAX Indiska Oceanen SPAX AIO453E FSPOIND3 2011-05-04 113,967%
S SPAX Indiska Oceanen MAX AIO453F FSPOIND4 2011-05-04 125,274%
S SPAX Aktiv Japan AIO476F SWEOAJ01 2011-04-29 100%
S SPAX Aktiv Japan MAX AIO476G SWEOAJ02 2011-04-29 100%
S SPAX HSB Bospar 2 AIO503 SWEOHSB2 2011-04-27 110%
S SPAX Pacifitc MAX AIO451F FSPOPAC6 2011-04-13 100%
S SPAX Pacific SPAX AIO451E FSPOPAC5 2011-04-13 100%
S SPAX Europa AIO502E SWEOEU98 2011-04-06 110%
S SPAX Metallmix MAX AIO475F SWEOMM04 2011-04-06 125,44%
S SPAX Metallmix AIO475E SWEOMM03 2011-04-06 102,69%
S SPAX Pacific MAX AIO449H FSPOPAC4 2011-03-23 100%
S SPAX Pacific SPAX AIO449G FSPOPAC3 2011-03-23 100%
S SPAX Metallmix SPAX AIO474G SWEOMM01 2011-03-16 107,99%
S SPAX Metallmix MAX AIO474H SWEOMM02 2011-03-16 130,49%
S SPAX Europa AIO500E SWEOEU97 2011-03-16 110,50%
S SPAX Pacific SPAX AIO436G FSPOPAC1 2011-03-02 100%
S SPAX Pacific MAX AIO436H FSPOPAC2 2011-03-02 100%
S SPAX Europa AIO495E SWEOEU96 2011-02-23 110,50%
S SPAX Aktiv Alfa MAX AIO473H SWEOAA08 2011-02-23 100%
S SPAX Aktiv Alfa AIO473G SWEOAA07 2011-02-23 100%
S SPAX Fjärran Östern SPAX AIO423E FSPOAS11 2011-02-09 100%
S SPAX Fjärran Östern MAX AIO423F FSPOAS12 2011-02-09 100%
S SPAX Blandportfölj SPAX AIO423G FSPOBP07 2011-02-09 102,397%
S SPAX Blandportfölj MAX AIO423H FSPOBP08 2011-02-09 104,434%
S SPAX Nya Europa MAX AIO494E SWEONEU6 2011-02-02 100%
S SPAX Europa AIO494D SWEOEU95 2011-02-02 110,50%
S SPAX Aktiv Alfa SPAX AIO472G SWEOAA05 2011-02-02 100%
S SPAX Aktiv Alfa MAX AIO472H SWEOAA06 2011-02-02 100%
S SPAX Stege MAX AIO540A SWEOST13 2011-01-25 121,75%
S SPAX Nya Europa AIO491E SWEONEU5 2011-01-10 100%
S SPAX Europa AIO491D SWEOEU94 2011-01-10 111%
S SPAX Aktiv Alfa SPAX AIO470G SWEOAA03 2011-01-05 100%
S SPAX Aktiv Alfa MAX AIO470H SWEOAA04 2011-01-05 100%
S SPAX Aktiv Alfa SPAX AIO468G SWEOAA01 2010-12-22 100%
S SPAX Aktiv Alfa MAX AIO468H SWEOAA02 2010-12-22 100%
S SPAX Fotboll SPAX AIO456D FSPOFVM3 2010-12-15 105,896%
S SPAX Fotboll MAX AIO456E FSPOFVM4 2010-12-15 110,318%
S SPAX Stege MAX AIO537A SWEOST12 2010-12-15 104,50%
S SPAX Kina-Taiwan-Korea AIO492 SWEOAS13 2010-12-15 100%
S SPAX Europa AIO490D SWEOEU93 2010-12-15 111%
S SPAX Atlas SPAX AIO420F FSPOVD32 2010-12-15 100%
S SPAX Atlas MAX AIO420G FSPOVD33 2010-12-15 100%
S SPAX Fjärran Östern MAX AIO420I FSPOAS10 2010-12-15 100%
S SPAX Fjärran Östern SPAX AIO420H FSPOAS9 2010-12-15 100%
S SPAX Atlas MAX AIO411H FSPOVD31 2010-12-15 100%
S SPAX Atlas AIO411G FSPOVD30 2010-12-15 100%
S SPAX Sverige AIO490F SWEOSV68 2010-12-15 100%
S SPAX Sverige AIO490E SWEOSV67 2010-12-15 100%
S SPAX Fjärran östern AIO411J FSPOASI8 2010-12-15 100%
S SPAX Fjärran östern AIO411I FSPOASI7 2010-12-15 100%
S SPAX Kinesiska Drakar SPAX AIO405F FSPOKN19 2010-12-01 142,101%
S SPAX Kinesiska Drakar MAX AIO405G FSPOKN20 2010-12-01 178,187%
S SPAX Aktiv Alfa MAX AIO467G SWEOAKT2 2010-12-01 100%
S SPAX Aktiv Alfa AIO467F SWEOAKT1 2010-12-01 100%
S SPAX Sverige AIO485F SWEOSV62 2010-10-13 100%
S SPAX Sverige AIO485E SWEOSV61 2010-10-13 100%
S SPAX Europa AIO485D SWEOEU90 2010-10-13 111,29%
S SPAX Oljebolag AIO396F FSPOOB02 2010-10-20 100%
S SPAX Oljebolag AIO396E FSPOOB01 2010-10-20 100%
S SPAX Östeuropa