Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Skaffa konto – välj bland våra bankkonton

Vi har flera olika typer av bankkonton, både transaktionskonton och sparkonton, som alla omfattas insättningsgarantin.

Kvinna och man tittar på information på en skärm

Vilket konto passar dig?

Våra transaktionskonton

 • Privatkonto

  Du kan ansluta alla våra användbara tjänster för att hantera in- och utbetalning till ditt Privatkonto.

  Privatkonto
 • Ungdomskonto

  På kontot kan barn få in sina pengar och sköta sina betalningar. Swish och bankkort kan kopplas till kontot. För barn och unga upp till 21 år.

  Ungdomskonto
 • Valutakonto

  Valutakonto kan vara bra för dig som får återkommande betalningar som pension eller lön i annan valuta än i svenska kronor.

  Valutakonto

Insättningsgaranti

Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Insättningsgaranti

Så beställer du kontoutdrag och kontobevis

Beställ kontoutdrag

Kontoutdrag för senaste två åren finns under Konto i internetbanken eller appen. Behöver du kontoutdrag upp till 10 år tillbaka kan du använda Chatta med Oss. Skriv Beställ kontoutdrag och följ stegen.  

Beställ kontobevis

Ett kontobevis visar att du är kund i banken och kontohavare till ett specifikt konto. Ring oss för att beställa ett kontobevis.

Vill du ha ett konto för sparande?

Sparkonton

Genom att spara på ett sparkonto får du ett tryggt sparande med stor tillgänglighet. Du har koll på exakt hur mycket pengar du har. 

Utbetalningar till ditt konto

Anmäl konto till kontoregistret

När du anmäler ditt konto till vårt kontoregister får du utbetalningar från företag, myndigheter och kommuner direkt till ditt konto.

Om våra bankkonton

Vad är ett bankkonto?

Ett bankkonto är ett finansiellt konto hos en bank. Alla konton har ett unikt nummer som kallas bankkontonummer. Detta består av clearingnummer och kontonummer.. På kontot bokförs alla dina transaktioner, till exempel insättningar, uttag eller köp beroende på vilken typ av konto det rör sig om. Resultatet av transaktionerna kallas saldo. 

Clearingnummer + Kontonummer = Bankkontonummer

Ska du göra en överföring till någon som har konto hos oss? Läs mer om hur man skriver våra bankkontonummer, hur du hittar ditt clearingnummer med mera.

Dispositionsrätt - rätt att använda en annan persons konto

Dispositionsrätt, eller uttagsrätt, innebär att en person med kontohavarens medgivande har rätt att använda en annan persons konto. Personen som disponerar kontot har endast möjlighet att ta ut pengar från kontot och veta saldot. Behöver du lägga till eller ta bort en dispositionsrätt på något av dina konton, är du välkommen att kontakta oss.

Så löser du in avi online

Lös in avi online

Privatperson som är över 18 år kan lösa in kontantavi/värdeavi online. Ditt personnummer behöver vara tryckt på avin. Legitimera dig med BankID eller säkerhetsdosa.


Obs! Avin kan enbart lösas in online om den är utställd av Swedbank eller sparbankerna.

Skaffa gemensamt konto och avsluta konto

Gemensamt konto

För att enkelt få en överblick över era pengar kan ni skaffa ett gemensamt konto. För att öppna det behöver ni tillsammans besöka ett av våra kontor. Du kan sedan byta namn i internetbanken eller appen så att du lättare ser vad syftet är, till exempel till räknings, buffert- eller semesterkonto.

Avsluta konto

Du kan avsluta ett konto via telefon eller på kontor. 

Vi byter ut konton som inte längre används

Vi ser kontinuerligt över och förenklar vårt utbud. I detta arbete byter vi ut konton som vi inte längre erbjuder. Om du har ett sådant konto hos oss kan det därför ha ersatts med ett likvärdigt konto. Du har kvar samma kontonummer och tjänster kopplade till kontot. Om du har valt ett eget namn på ditt konto i internetbanken så kommer du inte att märka någon skillnad.