Vid sidan om ägaruppdraget får stiftelserna även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom stiftelsernas verksamhetsområden. Detta syfte tillgodoses genom ekonomiskt stöd ur avkastningen från stiftelsernas förmögenhet till projekt som visar starkt samhällsengagemang lokalt, regionalt och nationellt. Stiftelserna bidrar till samhällsutveckling genom aktiv närvaro i sina regioner.

Exempel på verksamheter som Sparbanksstiftelserna driver i egen regi eller i samarbete med Swedbank:

  • Utbildningsprojekt riktade mot elever i grund- och gymnasieskola.
  • Entreprenörskap och företagsutveckling.
  • Stipendier till konstnärer.
  • Stipendier till universitets- och högskolestudenter.
  • Arbetsmarknadsprojekt.
  • Näringslivsevent och ekonomiska konferenser.

Sparbanksstiftelsernas lokala arbete tillsammans med Swedbank är en viktig del i samhällsutvecklingen. Vi hänvisar till respektive stiftelses hemsida för information om lokala engagemang och vilka möjligheter som erbjuds.

Sparbanksstiftelsernas hemsidor

En karta över Sverige som visar var Sparbanksstiftelserna finns. Illustration