Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Sparbanksstiftelserna

Sparbanksstiftelserna har sina rötter i sparbanksrörelsen och bildades, som ett lagbundet krav, när de elva största sparbankerna i början av 1990-talet ombildades till bankaktiebolag. Sparbanksstiftelserna har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Swedbank verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Vid sidan om ägaruppdraget får stiftelserna även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur inom stiftelsernas verksamhetsområden. Detta syfte tillgodoses genom ekonomiskt stöd ur avkastningen från stiftelsernas förmögenhet till projekt som visar starkt samhällsengagemang lokalt, regionalt och nationellt. Stiftelserna bidrar till samhällsutveckling genom aktiv närvaro i sina regioner.

Exempel på verksamheter som Sparbanksstiftelserna driver i egen regi eller i samarbete med Swedbank:

  • Utbildningsprojekt riktade mot elever i grund- och gymnasieskola.
  • Entreprenörskap och företagsutveckling.
  • Stipendier till konstnärer.
  • Stipendier till universitets- och högskolestudenter.
  • Arbetsmarknadsprojekt.
  • Näringslivsevent och ekonomiska konferenser.

Sparbanksstiftelsernas lokala arbete tillsammans med Swedbank är en viktig del i samhällsutvecklingen. Vi hänvisar till respektive stiftelses hemsida för information om lokala engagemang och vilka möjligheter som erbjuds.

Karta över Sparbanksstiftelserna