Vårt syfte är att främja en sund och hållbar ekonomi för samhällets individer och företag. Våra sponsringsåtaganden finns kring tre fokusområden som är direkt kopplade till vårt syfte och vision: Vi ger ansvarsfulla råd och sprider kunskap som kan bidra till en ekonomi i balans för individen eller företaget. Vi ser även att entreprenörskap är en viktig faktor för ett växande samhälle. Vi bidrar också aktivt till en långsiktigt hållbar utveckling av det lokala samhället. All vår sponsring ska bygga på eller inkludera minst ett av dessa fokusområden.