Vårt syfte är att ge de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Våra sponsringsåtaganden finns kring tre fokusområden som är direkt kopplade till vårt syfte och vision: Vi ger ansvarsfulla råd och sprider kunskap som kan bidra till en ekonomi i balans för individen eller företaget. Vi ser även att entreprenörskap är en viktig faktor för ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle. Vi bidrar också aktivt till en långsiktigt hållbar utveckling av det lokala samhället. All vår sponsring ska bygga på eller inkludera minst ett av dessa fokusområden.