Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Automatiserad valutahantering

 • Förenkla likviditetshanteringen i utländsk valuta
 • Automatisera valutaaffären via ert affärssystem
 • Automatisk prissättning i utländsk valuta
A group of people having a business meeting

Vill ni förenkla likviditetshanteringen i utländsk valuta?

BalanceFX

 • Förenklar likviditetshanteringen i utländsk valuta 
 • Minskar den operationella risken 
 • Reducerar risken för oönskade räntekostnader
 • Sparar både tid och resurser
 • Tjänsten är kostnadsfri.

Vill ni automatisera valutaaffärer via ert affärssystem?

RestFX Market Order

 • Automatiserade valutaaffärer via ditt affärssystem
 • Automatisk återrapportering av valutaaffärer
 • Effektiv hanteringen av växlingar och valutarisker
 • Minskar den operationella risken
 • Tjänsten är kostnadsfri

Vill ni automatisera prissättningen i utländsk valuta?

RestFX Indicative Rates

 • Hämtar indikativa valutakurser i realtid
 • Automatisk prissättning i utländsk valuta
 • Effektiviserar värderingar i den löpande bokföringen
 • Minskar den operationella risken
 • Tjänsten är kostnadsfri

Kontakta oss om valutahantering

Vill du veta mer?

Kontakta ditt bankkontor eller mejla oss