Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Konton

Val av konto, eller konton, beror bland annat på ditt företags storlek och om ni gör affärer i utlandet. Ett konto i svenska kronor med bankgiro samt vid behov ett konto i utländsk valuta, ger ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar.

Företagskonto

Företagskonto är ett transaktionskonto i SEK som kan användas för företagets samtliga in- och utbetalningar. Det gör att du får en bra överblick och lättare kan planera likviditeten.

Penningmarknadskonto

Är ett konto i SEK som passar för företagets samtliga in- och utbetalningar. Kontot ger dig en god översikt och underlättar din likviditetsplanering.

Koncernkonto

Du kan utnyttja koncernens samlade likviditet på ett effektivt sätt, när de ingående bolagens negativa och positiva banksaldon räknas av mot varandra på ett samlingskonto.

Valutakonto

På ett valutakonto går exportintäkterna direkt in på kontot utan att växlas till svenska kronor. Importbetalningarna kan sedan göras direkt från samma konto.

Bankgironummer

Ditt företags bankgironummer är allt dina kunder behöver för att betala dina fakturor. Du kan enkelt byta konto men ändå behålla samma bankgironummer.

Klientmedelskonto

Förvaltare är skyldiga att ha kunderna/klienternas pengar åtskilda från företagets egna medel. Det löser du med hjälp av ett Klientmedelskonto.

IBAN, BIC och Nationellt ID

IBAN - International Bank Account Number, BIC (Bank Identifier Code) och Nationellt ID används vid betalningar till utlandet.