Hoppa till textinnehållet

Sök bidrag och stipendier

Gräddtårta med jprdgubbar och blåbär står på ett bord

Vi är förvaltare av flera stiftelser med allmännyttiga ändamål som det finns möjlighet att söka bidrag och stipendier från. Stiftelserna uppdateras löpande så besök oss gärna regelbundet för att inte missa något. Kom även ihåg att alltid använda årets ansökningsblankett. Majoriteten av dessa stiftelser har ansökningsperiod på hösten. Välkommen med din ansökan!

För dig som söker bidrag från en stiftelse där det krävs rekommendationsbrev hittar du blanketten här.

Bo och Karin Holmlunds stiftelse

Ändamål: är att bland annat att dela ut stipendier till gymnasieelever eller andra unga människor som bedriver eller planerar att starta företag i Byske med omnejd.

Nästa ansökningstid: våren 2023, blankett läggs upp här i mars 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utdelning verkställdes 220615.

Ansökan skickas till: Bo och Karin Holmlunds stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Kerstin och Ford Bäckströms stiftelse

Ändamål: är att dela ut stipendier till musikbegåvade elever, företrädesvis i Stöcke skola eller annan skola inom Tegs församling, Umeå kommun.

Nästa ansökningstid: våren 2023, blankett läggs upp här i mars 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utdelning verkställdes 220615.

Ansökan skickas till: Kerstin och Ford Bäckströms stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Roland Jonssons minnesfond

Ändamål: är att lämna bidrag till sång- och musikstuderande ungdomar födda inom Nässjö kommun, ungdomar med koppling till Bodafors ges företräde.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blankett läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utdelning verkställdes 221025.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Roland Jonssons minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Sören och Lars-Göran, Karin och Erik Deljeskogs minnesfond

Ändamål: är att bland annat att dela ut stipendier till studerande inom Dalarnas eller Västmanlands län som bedriver högre musikstudier.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blankett läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022-12-21 (beslut klart).

Ansökan skickas till: Stiftelsen Sören och Lars-Göran, Karin och Erik Deljeskogs minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till vård av patienter på Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt till behövande personer. Bidrag kan även ges till eftervård och rekreationsresor. Personer från Hörby kommun ges företräde till bidrag från stiftelsen.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blankett läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utbetalning verkställd 2022-11-30.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Eduard och Agneta von Seths Minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Bankdirektör Johan Th Perssons stiftelse

Ändamål: är att dela ut bidrag till hjälpbehövande personer bosatta i Lund.

Nästa ansökningstid: OBS våren 2023 samt att ansökningsprocessen då kommer att vara digital. Mer info läggs ut här i februari-mars 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utbetalning verkställd 2022-11-30. Obs att utbetalning är uppdelad och görs vid två tillfällen, halva beloppet 2022-11-30 och halva beloppet i mars 2023.

Ansökan skickas till: Bankdirektör Johan Th Perssons stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Anton och Alice Perssons minnesfond

Ändamål: är att främja vård, behandling, rehabilitering och rekreationsresor för reumatiker, psoriasis- och diabetessjuka personer inom Västernorrlands län i de fall behoven inte kan tillgodoses inom samhällets ordinarie verksamhet.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blankett läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utbetalning verkställd 2022-11-30.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Anton och Alice Perssons minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Göran Tidfälts fond

Ändamål: är att ge ekonomisk hjälp till behövande personer som skadats genom olycka till följd av trafik med motorfordon och som därigenom helt eller i hög grad invalidiserats.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blankett läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utbetalning verkställd 2022-11-30.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Göran Tidfälts fond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse

Ändamål: är att ge bidrag till blinda eller gravt synskadade som dessutom är ekonomiskt behövande och bosatta i Malmöhus län.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blankett läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utbetalning verkställd 2022-11-28.

Ansökan skickas till: Syskonen Johan August Heinzes och Blenda Ekmans stiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond

Ändamål: är att dela ut stipendier till föreningar i Malmö för ledarutbildning inom ideell ungdomsverksamhet och till sång- och musikstuderande för deras utbildning.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blanketter läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utbetalning sker vid prisceremoni i rådhuset i Malmö 22-12-06 kl 15.00.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Inga och Arne Lundbergs minnesfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Nya Sparbanken i Lund 100-års Jubileumsstiftelse

Ändamål: är att dela ut stipendier till studerande vid Lunds universitets ekonomiska fakultet.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blankett läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utbetalning verkställd 2022-11-30.

Ansökan skickas till: Nya Sparbanken i Lund 100-års Jubileumsstiftelse, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Per Berggrens Grav- och Donationsfond

Ändamål: är att bland annat att dela ut bidrag till kulturella och ideella föreningars samlingslokaler, dock inte bidrag till rena nöjeslokaler, inom Ockelbo kommun och församling.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blankett läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utbetalning verkställd 2022-11-30.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Per Berggrens Grav- och Donationsfond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Stiftelsen Valborg och Eugen Karlssons fond

Ändamål: är att lämna bidrag till behövande sjuka, äldre och handikappade inom Brålanda och Sundals Ryrs församlingar.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, blankett läggs upp här i juni 2023.

Nästa utdelning: 2022 års utbetalning verkställd 2022-11-28.

Ansökan skickas till: Stiftelsen Valborg och Eugen Karlssons fond, c/o Swedbank AB, Stiftelsetjänster, 404 80 Göteborg.

Swedbanks stiftelse för vetenskaplig forskning

Ändamål: är att främja vetenskaplig undervisning eller forskning.

Nästa ansökningstid: löpande, blankett finns här. OBS att rekommendationsbrev från universitetet måste bifogas ansökan för att den ska tas i beaktande, se mer information på ansökningsblanketten.

Nästa utdelning: löpande.

 

Rune och Märta Ströms stiftelse

Ändamål: är att dela ut stipendier till studerande vid Luleå tekniska universitet.

Nästa ansökningstid: hösten 2023, ansökan sker via LTU:s hemsida.

Nästa utdelning: 2022 års utdelning verkställdes 221110.

Ansökan skickas till: Rune och Märta Ströms stiftelse, c/o Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå.

Stiftelsen Katrineholms Rotaryklubbs Språkresestipendiefond

Ändamål: är att dela ut bidrag till språkstudieresor.

Nästa ansökningstid: Fr o m 2020 sker ansökan via Katrineholms kommun, Duveholmsgymnasiet.

Nästa utdelning: 2023.

Britt-Marie och Jakob Erikssons stiftelse

Ändamål: är att ge bidrag till handikappade ungdomar att användas till hjälpmedel, resor och för andra särskilda behov. Du ska ha fyllt 13 år men inte 20 år och vara bosatt i Örnsköldsviks kommun

Nästa ansökningstid: fr o m 2020 sker ansökan via Funktionsrätt Örnsköldsvik.

Nästa utdelning: Utbetalning sker varje år på internationella handikappdagen, 3:e december.

 

Byggmästare Axel Alms stiftelse

Ändamål: är att utöva hjälpverksamhet bland behövande i Stockholm.

Ingen ansökan: bidragen betalas till hjälporganisationer i Stockholm.

Nästa utdelning: 2022 års utdelningar sker i slutet av november.