Sjukvårdsförsäkringen är en gruppförsäkring hos Folksam ömsesidig sakförsäkring. Den ger tillgång till medicinsk rådgivning per telefon av legitimerade sjuksköterskor sju dagar i veckan. De hjälper även till med vårdförmedling och tidsbokning.

Försäkringen ersätter planerad vård som utförs i Sverige, oavsett var i världen sjukdomen eller olyckan uppstått. Exempel på vad försäkringen ersätter är operationer, läkarvård, eftervård, psykologibehandling samt behandling hos fysioterapeut.

Har sjukdomen eller olyckan uppstått utanför Norden, gäller försäkringen endast om vistelsen utomlands varat i max 45 dagar.

Självrisken är 700 kronor för varje skadetillfälle.

Sjukvårdsförsäkringen tecknas för ett år i taget och förnyas årsvis till och med månaden innan du fyller 65 år.

Villkor för att teckna försäkringen

För att få teckna försäkringen ska företaget, eller du som är egenföretagare, vara kund i banken och omfattas av Swedbank Pensionsplan. Den som försäkras ska

  • ha fyllt 16 men inte 65 år
  • vara bosatt och folkbokförd i Sverige under minst två år utan avbrott i direkt anslutning till tecknandet
  • vara försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan
  • uppfylla försäkringens hälsokrav.

Skatt och avdragsregler

Om arbetsgivare betalar anställds premie (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) för sjukvårdsförsäkringen är 60% av premien för sjukvårdsförsäkringen skattepliktig förmån för den anställde.

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet vilket är avdragsgillt för arbetsgivaren som lönekostnad.

Premien för sjukvårdsförsäkringen är avdragsgill för arbetsgivaren.

Mer om skatteregler och avdragsrätt