Basutbud Norden

  • Företagskonto: transaktionskonto för ditt företags samtliga in- och utbetalningar.
  • Internetbank: ger en bild över ditt företags transaktioner och konton. Sköt ditt företags bankärenden när och där det passar dig.

Avancerade tilläggstjänster

För dig som behöver mer avancerade banktjänster erbjuder vi ett brett spektra av tjänster. Några av de vanligaste tjänsterna är:

  • Valutatjänster: ett antal tjänster för dig som gör affärer med utlandet i olika valutor.
  • Cash Management: effektiv hantering av betalflöde och likviditet.
  • Finansiering: utlåning i form av banklån, checkkrediter och större, komplexa krediter.
  • Kortinlösen: möjliggör för dina kunder att betala med kort.
  • Företagskort: smidigare företagsinköp på de flesta inköpsställen.
  • Trade finance: tjänster som löser betalnings- och leveransfrågor mellan köpare och säljare vid internationell handel.

Ovärderligt nätverk

Utöver våra tjänster erbjuder vi dig ett väletablerat nätverk. Under många år har vi på Swedbank etablerat en rad viktiga kontakter på de nordiska marknaderna och vi kan förmedla kontakt med specialister inom juridik, skatt- och momsfrågor.

Nordiskt team för dig

Våra specialister i Danmark, Norge och Finland och din företagsrådgivare i Sverige bildar ett nordiskt team som har bred och lång erfarenhet av att göra företagsaffärer i de nordiska länderna.

Vi förenklar din vardag genom vårt nordiska företagserbjudande. Och du kan ägna dig åt dina affärer.

Kontakta oss gärna

Kontakta gärna din företagsrådgivare i Sverige eller någon av oss på de nordiska filialerna.